Perspectief 2021-56

2021-56 Visionair leiderschap 35 5 Zie met name Jan Visser, ‘Die Alte Kirche als hermeneutisches Prinzip,’ Internationale Kirchliche Zeitschrift 86 (1996), 45-64, zie ook de beschrijving van Vissers theologie in: Mattijs Ploeger, Celebrating church: Ecumenical Contributions to a Liturgical Ecclesiology (Groningen: Liturgisch Instituut; Tilburg: Instituut voor LIturgiewetenschap, 2008), 207-215. 6 De Nederlandse vertaling van het rapport is: Doop, eucharistie en ambt: verklaringen van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (Amersfoort: Horstink, 1982), ook beschikbaar op: https://www.oecumene.nl/files/Documenten/BEM_rapport_1982.pdf (bekeken op 23 september 2021). Verwijzingen zijn naar onderdelen van het rapport met 7 In Lima-rapport is de episkope tot op grote hoogte het ‘toezicht houden’ op het leven van de kerk (vgl. de toelichting na A.14), is het ook mogelijk dit begrip te verstaan als het hebben van de verantwoordelijkheid om passende initiatieven te nemen (of te faciliteren) voor het op gang blijven van het leven van de kerk in leitourgia, martyria en diakonia, zo in ieder geval Urs von Arx, ‘Wat maakt de Kerk katholiek? Perspectieven voor een oud-katholiek antwoord,’ Perspectief 2013:20 (2013), 3-27.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=