Van Conflict naar Gemeenschap

VOORUITKIJKEN: HET EVANGELIE EN DE KERK 79 210. Lutheranen en katholieken kunnen dus samen concluderen: “Met betrekking tot Schrift en traditie zijn lutheranen en katholieken het dusdanig eens dat hun verschillende accentueringen op zichzelf de huidige scheiding van onze kerken niet legitimeren. Op dit vlak is er eenheid in verzoende verscheidenheid” (ApC 448).74 VOORUITKIJKEN: HET EVANGELIE EN DE KERK 211. Oecumenische dialoog en historisch en theologisch onderzoek geven katholieken beter inzicht in Maarten Luthers theologie; daarnaast geven ze lutheranen en katholieken beter begrip van elkaars leerstellingen, de voornaamste punten van overeenstemming, en op kwesties die verder besproken moeten worden. De kerk vormt in deze discussies een belangrijk thema. 212. Ten tijde van de Reformatie stond de aard van de kerk ter discussie. De voornaamste vraag betrof de relatie tussen Gods heilsdaad en de kerk, die Gods genade in woord en sacrament ontvangt en doorgeeft. De relatie tussen het evangelie en de kerk was het thema in de eerste fase van de internationale luthers/rooms-katholieke dialoog. Dankzij het Malta-rapport en vele daaropvolgende oecumenische documenten kunnen wij de lutherse en katholieke posities nu beter begrijpen en zowel de gedeelde overtuigingen als de kwesties die nadere bespreking behoeven beter aangeven. De kerk in de lutherse traditie 213. In de lutherse traditie wordt de kerk gezien als “de vergadering van de heiligen, waarin het Evangelie zuiver geleerd en de sacramenten op de juiste wijze bediend worden” (Augsburgse Confessie, VII).75 Dit betekent dat het spiritueel leven zijn wortels heeft in de lokale 74 Deze vragen zijn ook behandeld door de Oecumenische Werkgroep van lutherse en katholieke theologen. Hun werk is te vinden in W. Pannenberg, Th. Schneider (red.), Verbindliches Zeugnis I: Kanon – Schrift – Tradition, Freiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1992; Verbindliches Zeugnis II: Schriftauslegung – Lehramt – Rezeption, Freiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1995; Verbindliches Zeugnis III: Schriftverständnis und Schriftgebrauch, F reiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998. 75 K. Zwanepol et al., Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, Heerenveen: Protestantse Pers, 2009, 36.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=