Van Conflict naar Gemeenschap

Inhoud 5
Voorwoord 8
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 10
Inleiding 12
Hoofdstuk I De Reformatie herdenken in een tijd van oecumene en globalisering 13
Het karakter van eerdere herdenkingen 13
De eerste oecumenische herdenking 14
Herdenken in een nieuwe mondiale en seculiere context 15
Nieuwe uitdagingen voor de herdenking van 2017 16
Hoofdstuk II Nieuwe benaderingen van Maarten Luther en de Reformatie 18
Bijdragen van het onderzoek naar de Middeleeuwen 18
Katholiek Lutheronderzoek in de twintigste eeuw 19
Oecumenische projecten op weg naar consensus 20
Katholieke ontwikkelingen 21
Lutherse ontwikkelingen 23
Het belang van oecumenische dialogen 23
Hoofdstuk III Een historische schets van de lutherse Reformatie en de katholieke reactie 25
Wat betekent reformatie? 25
Aanleiding tot de Reformatie: de controverse rond de aflaat 26
Het proces tegen Luther 27
Mislukte ontmoetingen 29
De veroordeling van Maarten Luther 29
Het gezag van de Schrift 30
Luther in Worms 31
Het begin van de Reformatiebeweging 32
Behoefte aan toezicht 32
De Schrift naar de mensen brengen 33
Catechismussen en gezangen 33
Predikanten voor de gemeenten 33
Theologische pogingen om het conflict bij te leggen 34
Godsdienstoorlog en de Vrede van Augsburg 36
Het Concilie van Trente 37
Schrift en traditie 37
Rechtvaardiging 38
De sacramenten 38
Pastorale hervormingen 39
Consequenties 40
Het Tweede Vaticaanse Concilie 40
Hoofdstuk IV Basisthema’s van Maarten Luthers theologie in het licht van de luthers/ rooms-katholieke dialogen 42
Opbouw van dit hoofdstuk 42
Maarten Luthers middeleeuwse achtergrond 43
Monastieke en mystieke theologie 44
Rechtvaardiging 45
Luthers opvatting van rechtvaardiging 45
Het Woord van God als belofte 45
Door Christus alleen 46
Het belang van de wet 47
Deelname in de rechtvaardigheid van Christus 48
Wet en evangelie 48
Katholieke vragen inzake rechtvaardiging 50
Luthers/rooms-katholieke dialoog over rechtvaardiging 51
Door genade alleen 51
Geloof en goede werken 53
Simul iustus et peccator 54
Eucharistie 56
Luthers opvatting van de Maaltijd des Heren 56
Werkelijke aanwezigheid van Christus 56
Eucharistisch offer 57
Katholieke vragen inzake de eucharistie 58
Luthers/rooms-katholieke dialoog over de eucharistie 59
Gemeenschappelijk begrip van de werkelijke aanwezigheid van Christus 60
Convergentie in de opvatting van het eucharistisch offer 61
Communie onder beide gedaanten en het eucharistisch dienstambt 62
Ambt 62
Luthers opvatting van het gemeenschappelijk priesterschap van de gedoopten en van het geordineerde ambt 62
Goddelijke instelling van het ambt 64
Ambt van bisschop 65
Katholieke vragen inzake het gemeenschappelijk priesterschap en de ordinatie 66
Luthers/rooms-katholieke dialoog over het ambt 67
Gezamenlijke interpretaties van het ambt 67
Verschillen met betrekking tot het ambt 71
Schrift en traditie 73
Luthers opvatting van de Schrift, interpretatie van de Schrift, en menselijke tradities 73
Katholieke vragen inzake Schrift, tradities en gezag 76
De katholiek-lutherse dialoog over Schrift en traditie 77
Schrift en traditie 78
Vooruitkijken: het evangelie en de kerk 79
De kerk in de lutherse traditie 79
De kerk in de katholieke traditie 80
Op weg naar consensus 81
Hoofdstuk V Geroepen tot gezamenlijk herdenken 82
Doop: de grondslag voor eenheid en gezamenlijk herdenken 82
Voorbereidingen voor de herdenking 83
Gedeelde vreugde in het evangelie 83
Redenen tot spijt en bedroefdheid 84
Gebed voor eenheid 84
Katholieke belijdenis van zonden jegens eenheid 86
Lutherse belijdenis van zonden jegens eenheid 87
Hoofdstuk VI Vijf oecumenische imperatieven 89
Appendix 92
Afkortingen 92
Gezamenlijke verklaringen van de luthers/rooms-katholieke commissie voor eenheid 93
Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid 94

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=