Van Conflict naar Gemeenschap

SCHRIFT EN TRADITIE 73 het Tweede Vaticaanse Concilie. De ordinatie door presbyters ten tijde van de Reformatie moet dus binnen de toenmalige verhoudingen worden gezien. Het is ook belangrijk dat de taken van katholieke en lutherse ambtsdragers grotendeels met elkaar overeenkwamen. 194. In de loop van de geschiedenis heeft het lutherse dienstambt zijn taak weten te vervullen om de kerk binnen de waarheid te houden, zodat het bijna vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie mogelijk was om een katholiek-lutherse consensus te formuleren over de basiswaarheden van de rechtvaardigingsleer. Als (zoals het Tweede Vaticaanse Concilie oordeelt) de heilige Geest “kerkelijke gemeenschappen” gebruikt als middel tot het heil, dan lijkt het erop dat dit werk van de Geest implicaties heeft voor een gezamenlijke erkenning van het ambt. Het dienstambt bevat dus diverse obstakels voor een gezamenlijke uitleg, maar ook hoopvolle perspectieven voor wederzijdse toenadering.64 SCHRIFT EN TRADITIE LUTHERS OPVATTING VAN DE SCHRIFT, INTERPRETATIE VAN DE SCHRIFT, EN MENSELIJKE TRADITIES 195. De controverse naar aanleiding van Luthers ‘95 Stellingen’ over de aflaat leidde al snel tot de vraag op welke autoriteiten men in tijden van conflict kan terugvallen. De pauselijke hoftheoloog Sylvester Prierias stelde in zijn eerste repliek tegen Luthers stellingen: “Wie de leer van de kerk van Rome en van de paus niet als onfeilbare geloofsregel ziet waaraan ook de heilige Schrift haar gezag en 64 Deze vragen zijn ook onderzocht door de oecumenische werkkring [Ökumenischer Arbeitskreis] van lutherse en katholieke theologen. Hun werk is weergegeven in Th. Schneider, G. Wenz (red.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge I: Grundlagen und Grundfragen, Freiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004; D. Sattler, G. Wenz (red.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge II: Ursprünge und Wandlungen, Freiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006; D. Sattler, G. Wenz (red.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge III: Verständigungen und Differenzen, Freiburg: Herder, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=