Van Conflict naar Gemeenschap

EUCHARISTIE 61 156. Het document The Eucharist verzocht lutheranen de eucharistische elementen die overbleven na viering van de Maaltijd des Heren met respect te behandelen. Tegelijkertijd vroeg het katholieken ervoor te zorgen dat de praktijk van eucharistische verering “niet in tegenspraak is met de algemene opvatting van het maaltijdskarakter van de eucharistie” (Eucharist 55). Convergentie in de opvatting van het eucharistisch offer 157. Over het eucharistisch offer, een kwestie die voor de hervormers van het grootste belang was, stelde de katholiek-lutherse dialoog als beginsel: “Katholieke en lutherse christenen onderschrijven dat Jezus Christus in de Maaltijd des Heren aanwezig is ‘als de gekruisigde die voor onze zonden gestorven is en die is herrezen voor onze rechtvaardiging, als het eenmalig offer voor de zonden van de wereld’. Dit offer kan worden voortgezet noch herhaald, vervangen noch aangevuld; maar het kan en moet telkens weer werkzaam worden te midden van de gemeente. Wij hebben verschillende interpretaties aangaande de aard en mate van deze werkzaamheid” (Eucharist 56). 158. Met het concept van anamnesis kon de controversiële vraag worden opgelost hoe het eenmalige en voldoende offer van Jezus Christus in een juiste verhouding te brengen tot de Maaltijd des Heren: “Door tijdens de dienst aan Gods heilsdaden te gedenken, worden die daden zelf aanwezig in de kracht van de heilige Geest en wordt de vierende gemeente verbonden met de mannen en vrouwen die de heilsdaden eerder mochten ervaren. Zo is Christus’ gebod tijdens de Maaltijd des Heren bedoeld: in de verkondiging van zijn heilsdood in zijn eigen woorden en in de herhaling van zijn eigen handelen tijdens de Maaltijd des Heren ontstaat de ‘gedachtenis’ waarin Jezus’ woord en heilswerk zelf present zijn.”46 159. Als beslissende stap moest het onderscheid tussen sacrificium (het offer van Jezus Christus) en sacramentum (het sacrament) worden overbrugd. Als Jezus Christus werkelijk aanwezig is in de Maaltijd des Heren, dan zijn ook zijn leven, lijden, dood en opstanding waarlijk aanwezig, samen met zijn lichaam, en is de Maaltijd des Heren de 46 Idem, 91.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=