Van Conflict naar Gemeenschap

RECHTVAARDIGING 53 Geloof en goede werken 130. Het is belangrijk dat lutheranen en katholieken een gemeenschappelijke visie hebben op de relatie tussen geloof en werken: gelovigen “vestigen hun vertrouwen op Gods genadige belofte in het rechtvaardigend geloof dat de hoop op God en liefde voor Hem omvat. Een dergelijk geloof is actief in liefde en de christen kan en mag dus niet zonder werken blijven” (JDDJ 25). Daarom belijden lutheranen ook het scheppend vermogen van Gods genade die “alle dimensies van de mens betreft en tot een leven in hoop en liefde voert” (JDDJ 26). “Rechtvaardiging door geloof alleen” en “vernieuwing” moeten onderscheiden, maar niet gescheiden worden. 131. Tegelijkertijd geldt: “Datgene in de gerechtvaardigde wat aan het vrije geschenk van het geloof voorafgaat of erop volgt, vormt de reden van rechtvaardiging noch van haar verdienste” (JDDJ 25). Daarom is de creatieve uitwerking die katholieken aan de rechtvaardigende genade toekennen niet bedoeld als kwaliteit zonder relatie tot God of als “menselijk bezit waarop men zich tegenover God zou kunnen beroepen” (JDDJ 27). Deze opvatting weerspiegelt dat de rechtvaardigen in hun nieuwe relatie met God veranderen en kinderen van God worden, die in nieuwe gemeenschap met Christus leven: “Deze nieuwe persoonlijke relatie met God berust volledig op Gods goedertierenheid en blijft aldoor afhankelijk van het verlossende en scheppende werk van de genadige God, die trouw blijft aan Zichzelf, zodat men op Hem kan vertrouwen” (JDDJ 27). 132. Over het punt van goede werken stellen katholieken en lutheranen samen: “Wij belijden tevens dat Gods geboden hun geldigheid behouden voor de gerechtvaardigden” (JDDJ 31). Jezus zelf en de apostolische geschriften “spoorden christenen aan tot daden van liefde” die “op rechtvaardiging volgen en haar vrucht zijn” (JDDJ 37). Opdat het bindend karakter van de geboden niet verkeerd wordt begrepen, staat er: “Wanneer katholieken benadrukken dat de gerechtvaardigden gehouden zijn Gods geboden op te volgen, ontkennen zij niet dat God door Jezus Christus Zijn kinderen barmhartig de genade van het eeuwig leven heeft beloofd” (JDDJ 33). 133. Zowel lutheranen als katholieken beseffen de waarde van goede werken in het licht van een verdiepte gemeenschap met Christus (vgl. JDDJ 38v.), ook al benadrukken lutheranen dat rechtvaardigheid, als aanvaarding door God en deelname in de rechtvaardigheid van

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=