Van Conflict naar Gemeenschap

52 HOOFDSTUK IV 125. Binnen dit kader kunnen de grenzen en de waardigheid van menselijke vrijheid worden aangegeven. De uitdrukking “door genade alleen” wordt voor de beweging van mensen naar het heil toe als volgt uitgelegd: “Wij belijden met elkaar dat alle mensen voor hun heil volledig afhankelijk zijn van de verlossende genade van God. De vrijheid die zij in de relatie tot mensen en zaken van deze wereld hebben, is geen vrijheid in relatie tot het heil” (JDDJ 19). 126. Wanneer lutheranen stellen dat een mens rechtvaardiging slechts kan ontvangen, dan willen ze “iedere mogelijkheid uitsluiten dat men tot de eigen rechtvaardiging zou kunnen bijdragen, zonder te ontkennen dat gelovigen volledig persoonlijk betrokken zijn in hun geloof, dat bewerkstelligd wordt door Gods Woord” (JDDJ 21). 127. Wanneer katholieken de voorbereiding op genade “medewerking” noemen, bedoelen ze een “persoonlijke instemming” van de mens die “zelf een werking van de genade is, geen daad die voortkomt uit aangeboren menselijke vermogens” (JDDJ 20). Ze verwerpen dus niet de gezamenlijke stelling dat zondaars “zich voor hun heil niet op eigen kracht tot God kunnen wenden, zich niet op rechtvaardiging voor God kunnen beroepen, en het heil niet verwerven door hun eigen vermogens. Rechtvaardiging vindt uitsluitend plaats door Gods genade” (JDDJ 19). 128. Aangezien geloof niet alleen wordt gezien als bevestigende kennis, maar ook als het vertrouwen van het hart dat bouwt op het Woord van God, kunnen wij verder met elkaar zeggen: “Rechtvaardiging vindt plaats ‘door genade alleen’ (JDDJ 15 en 16), door geloof alleen; de mens wordt gerechtvaardigd ‘onafhankelijk van zijn werken’ (Rom. 3:28, vgl. JDDJ 25)” (JDDJ, Annex 2C). 129. Wat vaak uit elkaar werd gescheurd en aan ofwel de ene ofwel de andere confessie werd toegeschreven, maar niet aan beide, wordt nu in organische samenhang gezien: “Wanneer mensen door het geloof deelnemen in Christus, rekent God hun niet langer hun zonden aan en bewerkstelligt Hij door de heilige Geest een actieve liefde in hen. Deze twee aspecten van Gods genadig handelen kunnen niet worden gescheiden.” (JDDJ 22)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=