Van Conflict naar Gemeenschap

54 HOOFDSTUK IV Christus, altijd volkomen is. Het omstreden concept van verdienste wordt als volgt uitgelegd: “Wanneer katholieken wijzen op het ‘verdienstelijk’ karakter van goede werken, bedoelen zij dat naar de bijbelse getuigenis voor die werken een beloning in de hemel is beloofd. Zij willen aangeven dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden, maar niet de aard van die werken als gift betwisten, laat staan ontkennen dat rechtvaardiging altijd de onverdiende gift van genade blijft” (JDDJ 38). 134. Voor de veelbesproken vraag van menselijke medewerking is in de appendix van JDDJ een passage uit de lutherse Belijdenissen op hoogst opvallende wijze als gezamenlijke positie aangevoerd: “De werking van Gods genade sluit menselijk handelen niet uit: God beweegt alles, het willen en het handelen, daarom zijn wij geroepen ons in te spannen (vgl. Fil. 2:12vv.). ‘Zodra de heilige Geest zijn werk van wedergeboorte en vernieuwing in ons is begonnen door het Woord en de heilige sacramenten, is zeker dat wij door de kracht van de heilige Geest kunnen en moeten meewerken...’ ”40 Simul iustus et peccator 135. In het debat over de verschillen rond de stelling dat een christen “tegelijkertijd rechtvaardig en een zondaar is” bleek dat beide kanten niet helemaal hetzelfde bedoelen met de termen 'zonde', 'begeerte' en 'rechtvaardigheid'. Om tot consensus te komen moet niet alleen op de formulering worden gelet, maar ook op de inhoud. Met Romeinen 6:12 en 2 Korintiërs 5:17 stellen katholieken èn lutheranen dat de zonde niet mag heersen over een christen. Verder stellen ze met 1 Johannes 1:810 dat christenen niet zonder zonde zijn. Ook voor de rechtvaardigen spreken ze van de “tegenstelling tot God binnen de zelfzuchtige begeerten van de oude Adam” waardoor een “levenslang gevecht” tegen die begeerten nodig blijft (JDDJ 28). 136. Deze tendens strookt niet met “Gods oorspronkelijke plan voor de mensheid” en staat, zoals katholieken zeggen, “objectief in tegenspraak met God” (JDDJ 30). Omdat zij zonde beschouwen als een handeling, hebben zij het hier niet over zonde, terwijl lutheranen het 40 JDDJ, Annex 2C; het citaat komt uit Formula Concordiae. Solida Declaratio (vgl. BSLK 829-1100; 897, 37vv.).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=