Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

In 't veld

In 't Veld

Onder 'In 't veld' biedt de vereniging reeksen artikelen aan van mensen die in het maatschappelijke en kerkelijke veld oecumenisch actief zijn. De vereniging wil op deze wijze het brede veld van de oecumenische inzet zichtbaar maken, over de grenzen van haar eigen traditie heen. Wij streven daarbij een vrije ruimte na. De beschreven oecumenische opvattingen en inzichten vallen daardoor niet noodzakelijk samen met de oecumenische opvattingen en inzichten binnen de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Steeds hebben wij de auteurs een viertal vragen voorgelegd maar hen de ruimte geboden een persoonlijke inkleuring te geven. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe bijdragen die in deze reeksen verschijnen, geef u dan op voor de nieuwsbrief 'In 't veld'. Dat kan door een account aan te maken en u (na inloggen) via het menu-item Users en vervolgens 'Mijn mailinglijst' op te geven voor deze nieuwsbrief. U kunt zich hier ook voor onze overige nieuwsbrieven aanmelden.

Oecumene in vredesnaam

BTDeze week verscheen het nieuwe nummer van het Benedictijns Tijdschrift. Het is helemaal aan oecumene gewijd. De vier bijdragen zijn van prof. dr. Edouard Robberechts, mgr. dr. Johan Bonny, prof. dr. Fred van Iersel en Debie Thomas. Het artikel van mgr. Johan Bonny gaat in op de grote betekenis van de concilietekst 'Unitatis redintegratio' voor de verandering in de verhoudingen tussen de kerken. Op deze site publiceren we de bijdrage van Fred van Iersel in BT die aanvankelijk  voor de rubriek gerechtigheid en vrede van deze website geschreven was. In dit artikel blikt Van Iersel terug op zijn persoonlijke vorming, zijn studie en zijn loopbaan. Ontmoeting en verbondenheid met andere christenen is verrijkende en scherpt het denken. Van Iersel zoekt de verbinding tussen het christelijk sociaal erfgoed en de normatieve tradities van de kerken met het doel de maatschappelijke rol van de kerken te versterken. 

Lees meer...

'Wijzigingen nog mogelijk' - Jaarvergadering Church & Peace in Prisjtina (Kosovo)

fdb1623c6eMet deze omineuze of hoopvolle woorden (afhankelijk van de verstaanshorizon) kregen de verkenningsreis-deelnemers het overzicht toegestuurd van het 7 dagen program voorafgaand aan de Jaarvergadering van de oecumenische vredeswerkorganisatie Church & Peace in Prishtina (Kosovo). Thema:  “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn” [Jes. 32.17]. De reis voerde van Budapest via Sombor (Servië)-Novi Sad- Belgrado, Montenegro naar de hoofdstad van een omstreden natie.

Lees meer...

Oikocredit: Investeren in mensen

DavidWoodsOikocredit is een van de grootste particuliere financiers van de microfinancieringssector ter wereld. Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet. Kleine leningen voor beginnende ondernemers, die daarmee zelf een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Voor In 't Veld vertelt dhr. David Woods, directeur van Oikocredit International, over de oecumenische doelstellingen van Oikocredit.

Lees meer...

Oecumene: weg van leven met springlevende mensen

Margarithe VeenDs. Margarithe Veen schreef voor het Friesch Dagblad columns in de serie Perspectieven. In deze serie gaan theologen in op actuele kwesties over geloof en kerk. Haar laatste column ging over de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Deze bieden wij u deze week graag aan in onze reeks In 't Veld.

Lees meer...

Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede - Raad van Kerken in Nederland

Kees Nieuwerth100Tijdens de Assemblee in Busan in 2013 riep de Wereldraad van Kerken lidkerken wereldwijd op tot het samen verder optrekken in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede in de komende zeven jaren tot de volgende Assemblee. De aanleiding tot deze oproep lag in de eerdere Decade Geweld niet Gewild (Decade to Overcome Violence) van de Wereldraad en de Internationale Oecumenische Vredesconvocatie in Jamaica in 2011, waar geconstateerd werd dat kerken zich nog duidelijker moeten inzetten voor rechtvaardige vrede in deze gebroken wereld vol van onrecht en oorlog…Vandaar de oproep tot een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

Lees meer...

Over de onuitblusbare kracht van het geloof

buttonskleinIn mei van dit jaar waren we bij elkaar in Bethlehem, vertegenwoordigers van de ruim honderd organisaties die samen het wereldwijde netwerk vormen van Pax Christi, de internationale katholieke vredesbeweging. Grote organisaties met een professionele staf, kleine groepen met alleen maar een paar enthousiaste vrijwilligers; door en door katholieke groepen, groepen die vanuit hun beleid of simpelweg in de praktijk oecumenisch zijn; een paar die zelfs interreligieus zijn samengesteld.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

24
jan
Doopsgezinde Kerk Den Haag
Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • kapelaandejong@gmail... zei Meer
    Goed initiatief, maar ik schrik van hoe commercieel de presentatie is (op Engelse sites heb je... 2 dagen geleden
  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! vrijdag 27 november 2020
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. vrijdag 06 november 2020
  • Geert van Dartel zei Meer
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI