Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

In 't veld

In 't Veld

Onder 'In 't veld' biedt de vereniging reeksen artikelen aan van mensen die in het maatschappelijke en kerkelijke veld oecumenisch actief zijn. De vereniging wil op deze wijze het brede veld van de oecumenische inzet zichtbaar maken, over de grenzen van haar eigen traditie heen. Wij streven daarbij een vrije ruimte na. De beschreven oecumenische opvattingen en inzichten vallen daardoor niet noodzakelijk samen met de oecumenische opvattingen en inzichten binnen de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Steeds hebben wij de auteurs een viertal vragen voorgelegd maar hen de ruimte geboden een persoonlijke inkleuring te geven. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe bijdragen die in deze reeksen verschijnen, geef u dan op voor de nieuwsbrief 'In 't veld'. Dat kan door een account aan te maken en u (na inloggen) via het menu-item Users en vervolgens 'Mijn mailinglijst' op te geven voor deze nieuwsbrief. U kunt zich hier ook voor onze overige nieuwsbrieven aanmelden.

Liturgische teksten voor 'de periode voor de schepping'

logo werkgroep Laudato Si voor web 002Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse Ecokerk ontwikkelde liturgisch materiaal, dat door de Laudato Si' werkgroep Nederland is aangepast. Het is te vinden op de website www.laudato-si.nl. Op 1 september besteden katholieken wereldwijd extra aandacht aan de zorg voor de schepping. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september immers voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping”.

Lees meer...

Laudato Si': aanjager voor een serieus klimaatbeleid

 

kees nieuwerth2Als de berichten kloppen, die de kranten noemt over de doelen van het nieuwe kabinet, zal Nederland komende jaren hard aan de slag gaan om de internationale afspraken na te komen. Het nieuwe kabinet zou de doorwerking van de gestelde milieudoelen willen registreren in meetbare cijfers. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Op dit moment onderneemt Nederland nog onvoldoende klimaatactie blijkt uit een onderzoek van de OECD (letterlijk: de Organisatie voor Economische Coöperatie en Ontwikkeling).

Lees meer...

Een encycliek voor alle mensen van goede wil

Gerard MoormanOp 18 juni 2015 kwam Laudato Si’ uit, de eerste encycliek van paus Franciscus. De titel, die zoveel betekent als ‘Geloofd zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied van Franciscus van Assisië waarin hij alle schepselen als één familie bezingt. Dat zet de toon voor de hele encycliek. Paus Franciscus roept op tot diepe verbondenheid met alle mensen en met de gehele schepping.

Lees meer...

Durven wij onszelf, elkaar en de natuur rust, zin en samenhang te gunnen?

Trinus HoekstraBij Kerk in Actie (de diaconale en werelddiaconale werkorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) lever ik een bijdrage aan theologische bezinning op duurzaamheid. Kerk in Actie is een drager van het Groene Kerken-initiatief (www.groenekerken.nl). Op vraag schrijf ik artikelen of ga soms voor in kerkdiensten. Van dat laatste geef ik in dit artikel een inkijkje met elementen van een preek die ik op Scheppingszondag (25-10-15) in de Protestantse gemeente Huissen (Gld) hield.

Lees meer...

Kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid

Irene Tom1Voorafgaand aan de klimaattop in Parijs hebben vele kerkelijke organisaties wereldwijd de handen ineengeslagen om de onderhandelaars te bewegen een goed akkoord af te sluiten. Dit is zeer zeker een oecumenische beweging te noemen. Dit gebeurde op velerlei manieren en vele plekken, met name met pelgrimages. Het verschijnen van de Laudato Si in deze periode is niet alleen in de katholieke kerk een belangrijke oproep voor ecologische spiritualiteit, maar heeft ook vele protestanten een hart onder de riem gestoken.

Lees meer...

Groen geloven

TiemensVoor dit artikel ben ik gevraagd om te vertellen wat mijn motivatie was om met ‘Groen geloven’ te beginnen. Zoals zo vaak is dat een combinatie van vele factoren geweest. Twee springen er echter uit: de bezorgdheid voor de schepping en de geringe aandacht daarvoor binnen de kerk.

Lees meer...

Franciscaans Milieuproject, voorbeeldige oecumene?

Guy DilwegRotterdam. Het is in de jaren tachtig. Ik woon in een franciscaans getinte leefgemeenschap in de havenstad. Franciscaans getint, want er wonen wel twee minderbroeders franciscanen (kloosterlingen), maar de overige leden zijn jonge mensen van divers pluimage, veelal studenten met verschillende religieuze achtergrond. Het is de tijd dat we aan de lijve de verzuring van het milieu meemaken en enkelen van ons doen ook mee aan acties tegen de olievervuiling door Shell in Afrika en voor meer groen in de kale Rotterdamse binnenstad. Met andere woorden: onder de jonge mensen leeft een milieubewustzijn.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 dagen geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI