Onze Vader – Vader van allen

In de Rooms-katholieke Kerk van Nederland en Vlaanderen wordt met ingang van de advent een nieuwe gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader in gebruik genomen. Voor Rob van Uden, diaken van het bisdom Breda en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, was dit de aanleiding om een handreiking te ontwikkelen voor het oecumenisch geloofsgesprek over het Onze Vader. Op deze pagina kunt u deze handreiking inzien en downloaden.

In de handreiking zijn citaten van enkele kerkvaders over het Onze Vader opgenomen. Het gebed des Heren is het gebed van de Kerk van alle eeuwen. De gespreksvragen zijn een hulpmiddel om het groepsgesprek richting en structuur te geven.

Op deze pagina kunt u het boekje gratis downloaden. Het is alleen digitaal uitgegeven.