Perspectief 2022-59

2022-59 27 Oud-katholieke vragen aan protestanten aan het denken gezet: Ik leer van hem het belang van de oblatio, en het daaropvolgende epiclesegebed. Ik lees in dat licht ook de volgende opmerking ”Mit dem offerimus wird ausgesprochen, dass wir mit Brot und Wein auf dem Altar jetzt den Auftrag des Herrn vollziehen, und deshalb bitten wir um den Hl. Geist für die Gabe und ihre Empfänger.”10 Hier ligt een vraag voor protestanten: de vraag naar = de opdracht van de Heer en ons handelen. Ik vind het van belang dat daarin eenheid van leer en leven gevonden wordt. Me dunkt dat we in het licht van de crises die de wereld teisteren elkaar zouden kunnen bemoedigen. We hebben te leven in en tegenover de wereld. De eucharistie vindt niet plaats in het luchtledige. Aldenhoven kiest voor het grote belang van dankbaarheid en beroept zich op Hippolytus. Lutheranen willen onderscheiden tussen mensenwoord en Gods Woord en plaatsen daarbij vraagtekens bij het centraal stellen van dankbaarheid. Daarom spreken ze ook liever over Maaltijd des Heren dan over eucharistie. Daar hebben oud-katholieken terechte vragen bij. Ik lees in het boek lex orandi – lex credendi niet alleen een poging dicht bij de vaders te blijven maar ook een poging leer en leven bij elkaar te houden. Daarbij spelen de gaven een rol als gaven van de schepping in onze hand. Al met al is de vraag naar de rol van de Heilige Geest een belangrijke vraag aan lutheranen en dan met name bij het in gereedheid brengen van de gaven. Waar raakt Gods Woord mensenwoord en mensendaad. Aldenhoven brengt daarmee niet alleen lex orandi en lex credendi met elkaar in verband maar zorgt ook dat de vraag naar de lex vivendi aan de orde komt. Waar de lex orandi en de lex credendi zo dichtbij elkaar beleden worden is de uitdaging van samen vieren groot. Zo zouden we elkaar mogen verstaan in ons diepst belijden. De oecumene heeft de wind niet mee in de laatste jaren. Ik versta het boek van Aldenhoven als een aansporing weer meer samen te vieren zodat we elkaar beter leren verstaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=