Perspectief 2022-58

DEEL 2 74 Dr. Arjan Plaisier Perspectief van het kerkzijn. Deze besluiten zijn bindend. Het is overigens een eigen thematiek hoe meerdere en mindere vergadering zich tot elkaar verhoudt. Synodale besluiten komen tot stand in het samenkomen van gedelegeerde ambtsdragers van een mindere vergadering. De synode is een belichaming van het synodale principe. Het is altijd een kerkvergadering die besluit. Dat is een lofwaardig principe, maar het is zeker niet het enig zaligmakende. 3. Kritische vragen Een kritische kant aan dit systeem, dat steeds weer heeft opgespeeld in de loop van de geschiedenis van het protestantisme, is dat het gezag van besluiten van een meerdere vergadering, nooit vanzelfsprekend is. Natuurlijk is dat ook goed, de kerk is niet een kwestie van slikken of stikken. Er zijn allerlei manieren om bij bezwaren alsnog tot een vergelijk te komen. Er kan een beroep gedaan worden op het belijden van de kerk, etc., maar het kan altijd zo zijn dat besluiten voor delen van de kerk niet acceptabel zijn. Een kerkscheuring ligt daarom permanent op de loer (recent: bij totstandkoming van de PKN splitst een deel van de kerk zich af dat later verder ging onder de naam Hersteld Hervormde Kerk). Wel zo fnuikend is dat een deel van de kerk zich niet gehoord (dan wel niet gerepresenteerd) voelt. Het ‘iedereen spreekt mee’ is dan wel structureel geregeld, maar wordt in de praktijk niet gehaald. Lastig blijft de ‘delegatie’ van gemeenten naar de classes, hier dreigt permanent dat een bepaalde kerkelijke bestuurslaag zichzelf blijft aanvullen – zo is het toch wel heel opvallend hoezeer classes en synode door 50+ers wordt gevormd; overigens is hetzelfde min of meer het geval in de afvaardiging van classes naar de synode. Een ander kritisch punt: er is een gevaar dat een synode aan de zuigkracht van ‘partijdenken’ blootstaat. Hoewel er wordt besloten ‘zonder last of ruggenspraak’ kan dit informeel toch gebeuren. Op welke toon wordt gesproken? Hoe besloten? Kan men zich losmaken van de denominatie of richting en in openheid voor elkaar en gehoorzaamheid aan de Geest van Christus spreken en besluiten? Gelukkig is de synode steeds meer gebleken dan een parlement maar partij-denken ligt altijd op de loer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=