Perspectief 2022-58

Redactioneel 1
DEEL 1 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK 3
Synodaliteit in het leven van de Kerk 4
1. Inleiding 4
2. De hele Kerk 4
3. Breekpunten 5
4. Geestelijke grondslag 6
5. Receptive ecumenism 6
6. De toekomst tegemoet 7
Openingswoord 9
Synodaliteit: enkele reflecties vanuit Orthodox perspectief 11
1. Inleiding 11
2. Diversiteit binnen de gekerstende oikoumene (bewoonde wereld) 12
3. Orthodoxe diaspora in Nederland 13
4. Parochie en parochiegeestelijken 14
5. Gedeeld priesterschap 14
Synodaal en episcopaal vraagt evenwichtskunst 15
1. Inleiding 15
2. Synodaal proces cruciaal 15
3. Besluitvorming over tweede huwelijk na scheiding 16
4. Wat helpt voor een goed proces 18
5. Evenwichtskunst 19
Aan elkaar gegeven: Een protestants perspectief op synodaliteit 21
1. Inleiding 21
2. Kerkelijk-structurele kant 22
3. Theologisch-geestelijk 24
Alle stemmen gelden. De uitdaging van het congregationalisme. 28
1. Inleiding 28
2. Opkomst congregationalisme 28
3. De gemeente a ls beslisorgaan 30
4. De praktijk 32
5. Overwegingen en aanbevelingen 33
Synodaliteit en de ‘gewone gelovige’ 37
1. Paus Franciscus’ eigen wijze van gezags-uitoefening 37
2. Synodaal proces 39
3. Clericalisme 40
4. Sensus fidei 42
5. Volk Gods 42
6. Oecumene 43
Enkele centrale gedachten 48
DEEL 2 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT 51
Theologisch beraad over synodaliteit 52
‘Synodaal’: (bijna) een scheldwoord! 55
1. Ontstaansgeschiedenis: 1944 en 1967 55
2. De fusie van GKV en NGK 57
3. Conclusies 58
“Synodale praktijk” in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 60
1. Achtergronden 60
1.1. Geschiedenis 61
1.2. Episcopale aspect 61
1.3. Synodale aspect 62
2. Huidige praktijk 63
2.1 Collegiaal Bestuur 63
2.2. Synode 64
2.3. Functionering tot nu toe 65
2.4. Toekomstige samenstelling en bevoegdheden van de Synode 66
2.5. Provinciale Synode van de Geestelijkheid 66
2.6. Gemeentevergaderingen 66
2.7. De Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken 67
3. Toekomst 67
Synodaliteit in de Anglicaanse traditie 68
1. Geschiedenis 68
2. Synodaliteit in de praktijk 69
Synodaliteit en de Protestantse Kerk 72
1. Intro 72
2. Presbyteriaal-synodaal 72
3. Kritische vragen 74
Synodaliteit in de Evangelische Broedergemeente 76
1. Ontwikkeling van de structuren 76
2. Actuele structuur 77
2.1. Unitas Fratrum - wereldwijde Broedergemeente 77
2.2. Europees-Continentale Provincie 78
3. Is dat Synodaliteit? 79
3.1. Een parlementair systeem 80
3.2. Hoe zijn de leden bij de besluiten van de Synode betrokken? 80
4. Conclusie 81
Personalia 82
Colofon 87

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=