Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Paus Franciscus’ eigen wijze van gezags-uitoefening 45 dit van belang is: (1) als een synodale Kerk een luisterende Kerk is, dan moet dit luisteren betrekking hebben op alle christenen, aangezien alle gedoopten in zekere mate deelnemen aan de sensus fidei. (2) Als wij oecumene zien als een ‘uitwisseling van gaven’, is een van de gaven die katholieken van andere christenen kunnen ontvangen juist hun ervaring met en begrip van de synodaliteit.24 Ik ben heel blij met deze ontwikkeling: de toekomst van de oecumene ligt niet in individuen of groepen die zich bekeren van de ene naar de andere kerk, maar in het samen, onder aanroeping van de Heilige Geest, onderzoeken welke elementen in de diversiteit van kerken het waard zijn behouden en gekoesterd te worden, en welke zijsporen zijn gebleken die doodlopen. Daarom ben ik dankbaar voor de bijdragen die wij hier vanmiddag vanuit de zusterkerken hebben mogen ontvangen. Kerken die op een eigen manier omgaan met de bijdragen van alle gelovigen, kerken ook die op hun eigen manier vermijden een democratie te worden en het luisteren naar elkaar en naar Gods Geest organiseren. Ik denk dat wij als ‘Roomsen’ van elk van deze vier kerken kunnen leren, en ik hoop dat wij uitkomen bij een vorm die de eenheid bevordert. Tegelijk beklemtoon ik graag dat het in dit geval niet alleen om de uitkomst gaat. In een pelgrimstocht is de reis belangrijker dan het reisdoel. In de woorden van het voorbereidingsdocument: het gaat erom ‘dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen op te wekken, hoop te doen bloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties aan te knopen, weer een dageraad van hoop te wekken, van elkaar te leren en een positief beeld te scheppen dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, de handen weer kracht geeft’ (32). 1 Joseph Ratzinger, Jezus van Nazareth Deel 1 (Tielt: Lannoo, 2007), 19. 2 In dit geval naar aanleiding van de in 2012 gehouden bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie. 3 Een bekend voorbeeld is het interview uit 2013 met Antonio Spadaro, S.J. in La Civiltà Cattolica. Dit staat nu zelfs bij de officiële documenten op de website van het Vaticaan: https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html (bezocht 28 maart 2022). Bekend zijn ook de interviews met de atheïst Eugenio Scalfari. Het eerste (uit 2013) werd na de oorspronkelijke publicatie ook nog gepubliceerd in L’Osservatore Romano, verscheen op de website van het Vaticaan, werd daar eind 2013 weer afgehaald, verscheen in 2014 opnieuw en werd opnieuw

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=