Perspectief 2022-58

DEEL 1 46 Prof. dr. Marcel Sarrot Perspectief weggehaald. Maar het werd wel opgenomen in een boek met interviews met de Paus dat in 2015 uitkwam bij de officiële uitgeverij van het Vaticaan: Interviste e Conversazioni con i Giornalisti. Zie Steve Skojec, ‘The Evidence Suggests the Francis-Scalfari Connection is no Accident,’ OnePeter5 11 oktober 2019, https://onepeterfive.com/the-francis-scalfari-connection-is-no-accident/ (bezocht 28 maart 2022). Een recent voorbeeld van een spraakmakend interview is het interview dat werd afgenomen door Fabio Fazio op RaiTre op zondag 6 februari jl. Zie voetnoot 5. 4 ‘Luisteren’ is al een van de kernwoorden van Evangelii gaudium. 5 Anne Branbergen, ‘De paus kondigt een “pelgrimstocht” aan,’ De Groene Amsterdammer 9 februari 2022, https://www.groene.nl/artikel/de-paus-kondigt-een-pelgrimstocht-aan (bezocht 23 maart 2022). Vergelijk ook https://www.exaudi.org/fabio-fazio-interviews-the-holy-father/ 6 International Theological Commission, Synodality in the Life and Mission of the Church, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html#_ednref22, 69, geraadpleegd 24 maart 2022. De nummers 68 en 69 stellen overigens tamelijk strikte voorwaarden aan de beslissingsbevoegdheid van de bisschop. 7 Voor een synodale Kerk: Communio | Participatio | Missio (document ter voorbereiding bisschoppensynode) 14. 8 Het begrip ‘synodale attitude’ werd tijdens de studiemiddag van de Katholieke vereniging voor Oecumene over het synodaal proces waarop deze voordracht werd gehouden (Oss, 25 maart 2022) geïntroduceerd door Prof.dr. Peter Nissen. 9 Nathalie Becquart, ‘Synodaliteit: De weg naar gemeenschappelijke bekering,’ Cardoner: Tijdschrift voor Ignatiaanse spiritualiteit 31/11/2021, https://cardoner.eu/ignatiaanse-spiritualiteit/synodaliteit-de-weg-naargemeenschappelijke-bekering/ (bezocht 29 maart 2022) 10 Lieve Wouters, ‘Myriam Wijlens: “Wacht niet op het initiatief van iemand anders,”’ Kerknet dinsdag 15 februari 2022, https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/myriam-wijlens-%E2%80%98wacht-niet-ophet-initiatief-van-iemand-anders%E2%80%99 (bezocht 23 maart 2022). 11 ‘De rol van vrouwen in de Kerk: Enkele beschouwingen over recente ontwikkelingen,’ CIDSE 31 mei 2021, https://www.cidse.org/nl/2021/05/31/the-role-of-women-in-the-church-some-reflections-on-recent-developments/ (bezocht 29 maart 2022). 12 Vgl. ook ITC, Synodality, 4; Rikhof, ‘Slotbeschouwing,’ 37. 13 Walter Kasper, The Catholic Church: Nature, Reality and Mission (London: Bloomsbury, 2015), 204–207. Kasper is hier schatplichtig aan Yves Congars Jalons pour une théologie du laïcat (1953). 14 ITC, Synodaliteit, 4, 34, 39, 41, 44, 45, 67, 72, 89, 90, 112, 124. 15 Kurt Koch, Die Kirche Gottes: Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens (Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2007), 29–33. 16 Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen Communionis notio (1992), 1. Cf. Joseph Ratzinger, ‘The Ecclesiology of the Second Vatican Council,’ Communio 13/3 (Fall 1986), 239–252. 17 Zo gebruikt Paus Franciscus deze term bij zijn toespraak bij de opening van de synode (9 oktober 2021) het begrip ‘volk Gods’ vijf keer op vier bladzijden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=