Perspectief 2022-57

18 Dr. Willien van Wieringen Perspectief Huijgen laat dit punt, het onbesproken laten van de vrouwelijke seksualiteit bij deze kerkvaders, liggen. Seksualiteit en gender niet op elkaar betrekken, kan dat zomaar? God schiep de mens naar zijn beeld: mannelijk en vrouwelijk. Geslachtelijkheid is een scheppingsthema, alle mensen weerspiegelen God. Waar ze ook staan op de lijn van mannelijk en vrouwelijk. Een denklijn die leidt tot de bespreking van het thema gender in dit Maria-boek. 5 Genderconstructivisme Ik was tot aan het lezen van deze Mariastudie onbekend met de term genderconstructivisme (o.a. op p. 260 te vinden). Deze term wordt in dit boek en het veld waarmee dit boek in gesprek is – zover ik het kan overzien – vooral gebezigd als het gaat om het onderzoeken van scheppingsorde, en dus het niveau van het zoeken naar bestaansrecht van gender en gendertheologie. De invulling van gendertheologie, of theologie vanuit genderperspectief, of theologie met meenemen van genderaspecten, komen niet aan de orde. Huijgen doet mijns inziens te weinig met de mogelijke betekenis van het doorbreken van grenzen, dat God doet bij de verkiezing van Maria, voor de actuele gesprekken over gender. Zijn denken lijkt verankerd in een onwankelbare theologie, waarvan het onontbindbare huwelijk tussen man en vrouw een dragend onderdeel is. Gender en seksualiteit zijn daarin een keuze. En daar zet ik mijn vraagtekens bij. Zijn gender en seksualiteit constructen, onderdeel van het maakbaarheidsdenken? Of zijn ze onderdeel van de geschapen wereld, en variaties binnen het ‘mannelijk en vrouwelijk’ waar Genesis 1:27 over spreekt? Ook hier zijn gegevens die de bijbel presenteert op verschillende manieren te interpreteren. Echt bevrijdend zou het zijn als alle variaties op de geslachtslijn zouden worden erkend als scheppingsdaad. En dan is Psalm 139 te lezen als het applaus hierbij: Wondermooi hebt u mij gemaakt.5 Binnen de (voorheen) feministische theologie is het een vruchtbare werkwijze gebleken om gebruikte termen eerst te deconstrueren, af te breken daarna weer op te bouwen en daarmee toe te eigenen, met een vernieuwde betekenis. Dat wil ik graag doen met de term genderconstructivisme.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=