Perspectief 2022-57

2022-57 19 Een protestantse kijk op een bijna katholiek onderwerp De nadruk komt dan niet te liggen op de gender die al dan niet geconstrueerd wordt, maar op de construerende theologie als onderdeel van een theologie met ruimte voor gender als bevrijdende categorie. De theologie wordt geconstrueerd. Dit is mede in navolging van wat Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Rijksuniversiteit Nijmegen, zegt in haar oratie, die zij uitsprak op 12 november 2019, bij het aanvaarden van de Halkesleerstoel onder de titel ‘Ondertussen in de schuilhut. Een queer theologie van het thuiskomen.’6 6 Eva en Maria Nog één opmerking, en die gaat over de relatie tussen Eva en Maria, waar Huijgen ook – terecht – volop aandacht voor heeft. Ik bied nog een ander perspectief aan dan Huijgen doet. Eva en Maria zijn zusters van één familie. Op bijbelse grond is te zeggen dat Maria de positie van een nieuwe Eva inneemt. De poort naar het paradijs die door de zonde is dichtgedaan, wordt geopend door de geboorte van Jezus. Eva en Maria staan elk aan een uiteinde van de weg die ligt tussen het aards en het hemels paradijs, een weg waarop familierelaties transformeren van bloedverwantschap naar verwantschap in Christus. De uit het paradijs verbannen kinderen van Eva – waarover het Salve Regina zingt – komen onder de hoede van de moeder van Jezus aan in het paradijs. Familierelaties komen in een nieuwe dimensie te staan. Bloedverwantschap krijgt een nieuwe betekenis, die gestalte krijgt in het laatste avondmaal.7 7 Bij wijze van slot Voor wie in een andere context dan de auteur leeft dan wel werkt zal niet alle aangehaalde discussie even relevant voorkomen. Dat is niet erg, want hiervan kennisnemen is ook een manier om over de eigen schutting te kijken. Het deel over de rol van Maria en Mariabeelden in het verstaan van Europa als christelijk continent is inspirerend: het zet op een nieuwe en fundamentele manier de christelijke identiteit op de agenda. Al met al is deze Maria-studie een rijk en een belangrijk boek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=