Perspectief 2021-56

2021-56 Oecumenisch verder denken over ambt en leiderschap 19 er ook ruimte voor nieuwe betekenisgeving. Want als metafoor kan nooit één enkel element of betekenislaag de volledige rijkdom van de eucharistie uitdrukken.3 Ik merk dat deze manier van uitdrukken mij direct al ruimte geeft om een hedendaagse constructieve lijn te ontwikkelen. Ik denk dan al direct aan een ander onderwerp dat in de hedendaagse theologie (terecht!) veel aandacht krijgt: de participatie van transgender personen in de kerk. Te vaak wordt dit onderwerp als een probleem benaderd, terwijl deze oud-katholieke lijn meer ruimte geeft voor een vreugdevolle benadering. Want wat als er juist ruimte is voor een nieuwe betekenis van transformatie van de gelovigen door Christus als een transgender priester een voorbeeld van diepgaande transformatie in zijn/haar eigen leven en lijf belichaamd? 4. Verandering is verankerd in de basis/het grondvlak van de kerk De derde lijn heeft te maken met het verankeren van verandering in het grondvlak van de kerk. Bij de lezing van het boek trof mij vooral de rol die geëngageerde individuen konden spelen. Er bestond en bestaat nog grotendeels een infrastructuur waardoor het via lezingen en voordrachten mogelijk is een aanzienlijk deel van het grondvlak te interesseren voor fundamentele vragen. Eén van die geëngageerde individuen was Jan Visser. Op het moment dat de discussie over de wijding van vrouwen in de kerk volop speelt, houdt hij in het hele land lezingen en inleidingen voor zowel leken als geestelijken. Vanuit een solide theologische onderbouwing beargumenteert hij dat wijding van vrouwen mogelijk en wenselijk is. Ook de organisatie vanuit de basis van de vrouwenbond bleek cruciaal. Hier zien we ook een combinatie van vorming, gesprek en actie. De vrouwenbond leidt al in 1974 lectoren op en die lectoren gaan al vanaf 1977 in parochies aan de slag. Bij veranderingsprocessen in de kerk is het dus van onschatbaar belang om kartrekkers te hebben die zich engageren alsook een goede organisatiegraad zodat deze kartrekkers ook daadwerkelijk een podium hebben voor hun ideeën. In de Oud-Katholieke Kerk waren beide elementen aanwezig toen de discussie over de wijding van vrouwen speelde.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=