Perspectief 2021-55

36 Dr. Kees den Biesen Perspectief zij zo het beeld worden van de Alwetende. Want als het rode-aarde-wezen het beeld van God was door zijn gezag, dan is het iets prachtigs als een mens door ware kennis en oprecht gedrag een beeld van God wordt. Met deze twee staat of valt immers dat gezag. Volgens Efrem vormt het menselijk verstand ons hoogste innerlijke gezag, dat zich dienstbaar maakt aan onze vrije wil om ons goede gedachten in te geven en onze handelingen in goede banen te leiden. Als kenvermogen staat het dus in dienst van de wil en samen met de wil in dienst van de kwaliteit van ons alledaagse leven. Zonder verstand is onze wil blind en ons gedrag stuurloos; zonder wil is ons verstand alleen op zichzelf betrokken en staat het los van de realiteit. Pas door zich aan de wil te binden kan ons verstand onze handelingen bezielen en leiden. Dit moet het echter doen op basis van de ‘goddelijke leer’, die zijn stempel op onze geest drukt en de grondslag vormt van onze authentieke kennis en ons oprecht gedrag. Dit onderricht van God wordt ons aangereikt in de symbolische wereldvisie van het geloof, die zich op Gods zelfopenbaring in Schepping en Schrift baseert:7 Overal waar je [in de Schepping] kijkt, zie je Gods symbool; en waar je ook in de Schrift leest, zijn voorafbeeldingen zul je er vinden. Want door Hem werden alle schepselen geschapen en Hij tekende zijn symbolen op zijn maaksels. Zie, toen Hij de wereld ging scheppen, zag Hij naar hem en hij werd gesierd met zijn beelden. Zowel mens als God kijken: God met het scheppend oog van de Kunstenaar bij uitstek, de mens met het ontvankelijke en artistieke oog van de leerling. Ingewijd in de christelijke leer ontdekken wij overal verwijzingen naar de grote creatieve Maker (dit vormt onze authentieke kennis) en geven wij daaraan gestalte in ons leven als kleine creatieve kunstenaars (dit vormt ons authentieke gedrag). Alleen zo verwerkelijkt zich het gezag van onze geest en onze wil zich als een beeld van het gezag van de Schepper:8

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=