Perspectief 2021-55

2021-55 Dichter, denker en mysticus 35 eerde Hij het rode-aarde-wezen in vele opzichten: vóór alles doordat gezegd wordt dat Hij het met zijn eigen handen boetseerde en zijn binnenste een ziel inblies en het gezag verleende over het Paradijs en over wat er buiten het Paradijs was; en verder doordat Hij het met heerlijkheid bekleedde en het een verstand schonk en een denkvermogen om de Majesteit te erkennen. God zelf ‘eert’ de mens, d.w.z. verleent hem een waarde en waardigheid die gebaseerd zijn op vele verschillende gaven: op zijn lichaam en inwendige ziel, op het gezag dat hij over heel de Schepping uitoefent, op de goddelijke heerlijkheid waarmee hij bekleed is, op zijn verstand en op het denkvermogen waarmee de mens God kan erkennen. Korter en vollediger kan de menselijke waardigheid niet omschreven worden. De ontdekking van de goddelijke dimensie van ons mens-zijn hangt samen met de ontdekking van het symbolische wezen van héél de wereld waarin wij leven. Daarbij vormen Schepping en Schrift een dynamische twee-eenheid: “Natuur en Schrift getuigen van de Schepper,” schrijft Efrem: “de Natuur doordat wij met haar omgaan, de Schrift doordat wij haar lezen.”5 Alles in Schepping en Schrift is een symbool van de Schepper, in de zin dat wij binnen de begrenzingen van ruimte en tijd de Onzichtbare kunnen zien, de Onkenbare kennen en de Alomtegenwoordige en Eeuwige tastbaar ervaren. Wij zijn als vrouw en man geschapen naar het beeld van God en verwerkelijken onze gelijkenis met God dankzij ons vermogen om de symbolische aard van onze eigen realiteit waar te nemen, onder woorden te brengen en te smaken:6 God schonk ons een verstand dat net als Hij gezagvol is, opdat het gezagvolle verstand in dienst zou staan van onze gezagvolle vrije wil. Door het verstand zijn wij immers de gelijkenis van Hem die het schonk, omdat wij door het verstand aandrang en aandacht hebben voor de deugden – en niet alleen voor de deugden: wij leren ook God kennen, de bron van alle deugden, door het verstand dat Hij ons schonk. Want het is door het verstand dat op God gelijkt, dat wij bekleed worden met de gelijkenis van God. De goddelijke leer drukt namelijk haar stempel op onze geest en wie zich deze leer eigen maken worden daarmee gestempeld, opdat

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=