Perspectief 2021-52

2021-52 25 Een uitnodiging tot herontdekking van de vrede Prof. dr. Peter-Ben Smit 1. Inleiding ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ is in veel opzichten een ongebruikelijke dialoog. Niet alleen komt het niet vaak voor dat twee verschillende drukken van hetzelfde rapport in Neder- landse vertaling verschijnen (2006, 2020), maar ook zijn de Rooms- Katholiek Kerk en de ‘Mennonite World Conference’ niet de meest voor de hand liggende gesprekspartners als het om de zoektocht naar kerkelijke gemeenschap gaat ( konfessions- kundlich gezien liggen ze nogal ver uit elkaar), en tenslotte is de thematiek van de vrede als overkoepelend thema – in deze uitgave nog versterkt door een extra bijdrage over dit thema 1 – een verrassende keuze, want hoewel de ‘vrede’ een thema is dat de Doperse traditie bijzonder na aan het hart ligt, is het een thema dat in de context van dialogen die op geloof en kerkorde gericht zijn, maar weinig benadrukt wordt: het is immers in de allermeeste gevallen geen kerkscheidend of anderszins theologisch contro- versieel thema. Dat er een gebrek aan vrede is tussen kerken is weliswaar een probleem, maar dat die vrede er eigenlijk zou moeten zijn, is tussen kerken die zich aan de oecume- nische beweging gecommitteerd hebben, toch eigenlijk onomstreden. Desalniettemin is het van belang, ook voor deze bredere oecumenische beweging dat deze thematiek ge- kozen is. Ik licht dit hieronder toe en ga vervolgens verder in op het thema van de sacramenten, waarbij ik een voorstel doe over de benadering hiervan in deze dialoog en hoe een iets andere kijk tot nog meer herkenning zou kunnen leiden. Dit doe ik mede naar aanleiding van de discussie tijdens de presentatie van de heruitgave van het rapport en met dank aan ds. Anne-Marie Visser die me aansluitend nog van mij onbekende literatuur over de vredegroet in Doopsgezinde traditie voorzag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=