Perspectief 2021-52

Redactioneel 1
Samengeroepen om vredestichters te zijn 4
1. Voorgeschiedenis en kader 5
2. Dialoogcommissie: samenstelling, werkwijze en dynamiek 7
3. De inhoud van het rapport 10
4. Hoe nu verder? 12
De roep om vredestichter te zijn 15
1. Inleiding 15
2. Vredesspiritualiteit 16
3. Ethiek 18
4. Sociale vrede 21
5. Vragen 22
6. Vergelijking Fratelli Tutti en ‘Samengeroepen’ 23
7. Verschillen 23
8. Gezamenlijke opgave 24
Een uitnodiging tot herontdekking vn de vrede 25
1. Inleiding 25
2. Vrede en methode 26
3. Sacramenten en ordinaties: Niet minder maar meer 26
4. Slot 28
Het eigen karakter van de doperse inzet voor vrede 30
1. Doopsgezinden in Nederland 30
2. Rol vredeskerken in de internationale oecumene 31
3. Uitdagingen 33
Een nieuwe impuls voor de kerkelijke vredesbeweging 34
1. Dank en bepaling context en perspectief 34
2. Samengeroepen om vredestichters te zijn 34
3. Fratelli tutti 36
4. Handelingsperspectieven 37
Een Quaker perspectief 39
1. Vredesgetuigenis en geloofsgetuigenis 40
2. Oorlog en strijd 41
3. Rechtvaardige oorlog of rechtvaardige vrede? 42
4. Responsibility to prevent, protect and rebuild 44
5. Militaire dienst en burgerdienst 47
6. Voor de wereld en in de wereld 49
7. Militair en civiel veiligheidsbeleid 52
Ten slotte 53
Personalia 55
Colofon 57

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=