Perspectief 2018-39

Perspectief Symposium: De impact van de Hervorming in onze kerken 83 Reformatieherdenking bij de evangelische vrije kerken Dr. Jelle Creemers Een half jaar geleden werd ik door Professor De Mey benaderd met de vriendelijke vraag om een lezing voor te bereiden voor deze stu- diedag over de vraag “of binnen de evangelische en pinksterkerken de verjaardag van de Reformatie wordt aangegrepen als een kans tot voortdurende reformatie.” Het antwoord, waar ik naartoe zal werken, luidt: meestal niet, en misschien is dat maar best. Dat antwoord kan u enigszins verbazen, maar ik hoop dat u straks begrijpt wat ik bedoel en dat u het met me eens zal zijn. Ik wil in het komende halfuur drie stappen doorlopen. Ten eerste geef ik u graag aan vanuit en over welke geloofsgemeenschap ik vandaag tot u spreek: evangelische vrije kerken in België, wat zijn dat? Daarna wil ik u graag vier manieren laten zien waarop evangelische kerken in België omgaan met de herdenking van 500 jaar Reformatie. Tenslotte kom ik graag terug op de hoofdvraag in een beknopte conclusie. 1 Evangelische vrije kerken in België Ik hoef u vast niet te vertellen dat het protestantisme een enorme brede waaier van kerken omhelst, die doorheen de tijd groeit in variëteit. Algemene uitspraken over ‘het protestan- tisme’ zijn dan ook moeilijk te maken. Maar in het algemeen kan wel gesteld worden dat protestants christendom, anders dan de rooms-katholieke gemeenschap, in haar kerkvisie ‘van beneden’ begint eerder dan ‘van boven’: om ten volle kerk te zijn is het in protestants perspectief immers meestal niet noodzakelijk om verbonden te zijn met een gemeenschap van bisschoppen, van wie in katholiek perspectief de eenheid culmineert in het Petrus ambt. In protestants perspectief is een kerk in de eerste plaats een lokale gemeenschap van gelovigen, die samenkomt rond de opgestane Heer en hem gedenkt in Woord en gebed, in tekenen van brood en wijn, enzovoorts. 1 Over ‘wat’ precies allemaal herdacht en

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=