Van Conflict naar Gemeenschap

HET TWEEDE VATICAANSE CONCILIE 41 Humanae) en de Dogmatische Constitutie over Goddelijke Openbaring (Dei Verbum) zijn fundamentele documenten voor de katholieke oecumene. Terwijl Vaticanum II benadrukte dat de Kerk van Christus voortbestaat in [subsistit in] de Katholieke Kerk, erkende het ook dat “veel elementen van heiliging en waarheid buiten haar zichtbare structuur te vinden zijn. Deze elementen, als gaven die tot de Kerk van Christus behoren, zijn krachten die tot katholieke eenheid manen” (LG 8). Er werd positief gesproken over wat katholieken delen met andere christelijke kerken, zoals de geloofsbelijdenissen, de doop, en de Schrift. Een theologie van kerkelijke gemeenschap beklemtoonde dat katholieken zich in een werkelijke, zij het onvolkomen gemeenschap bevinden met allen die Jezus Christus belijden en gedoopt zijn (UR 2).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=