Van Conflict naar Gemeenschap

16 HOOFDSTUK I herdacht? Wat moet er behouden blijven van de zaken waarover beide confessies in de zestiende eeuw hebben getwist? Onze vaders en moeders in het geloof waren ervan overtuigd dat er iets was om voor te vechten, iets dat onontbeerlijk was voor een leven met God. Hoe kunnen de vaak vergeten tradities aan onze tijdgenoten worden doorgegeven zodat ze niet alleen onderwerp van antiquarische belangstelling zijn, maar bijdragen tot een levendige christelijke existentie? Hoe kunnen de tradities worden overgeleverd zonder nieuwe scheidslijnen te trekken tussen christenen van verschillende confessies? NIEUWE UITDAGINGEN VOOR DE HERDENKING VAN 2017 13. Eeuwenlang zijn kerk en cultuur vaak uiterst nauw verweven geweest. Veel aspecten van het kerkelijk leven zijn in de loop der eeuwen bestanddeel geworden van de cultuur van de betreffende landen, en zijn dat ook nu nog, soms zelfs los van de kerken. In voorbereiding op 2017 zullen die aspecten uit de traditie die nu nog in de cultuur een rol spelen bepaald en geïnterpreteerd moeten worden, om in het licht van die aspecten een dialoog tussen kerk en cultuur te beginnen. 14. De pinksterbeweging en andere charismatische stromingen zijn al meer dan honderd jaar over de hele wereld wijdverbreid. Deze sterke bewegingen hebben nieuwe accenten gezet die veel van de oude confessionele controverses achterhaald doen lijken. De pinksterbeweging komt in veel andere kerken voor in de vorm van charismatische bewegingen, wat nieuwe verbanden en gemeenschappen oplevert en confessionele grenzen slecht. Deze beweging opent dus nieuwe oecumenische perspectieven en zorgt tegelijkertijd voor extra uitdagingen die een belangrijke rol zullen spelen bij de herdenking van de Reformatie in 2017. 15. Waar de voorgaande herdenkingen plaatsvonden in confessioneel homogene landen, of althans in landen waar een meerderheid van de bevolking christelijk was, leven christenen vandaag de dag were ldwijd in een multireligieuze omgeving. Dit pluralisme stelt de oecumene voor een nieuwe uitdaging. Het maakt oecumene niet overbodig, maar integendeel des te noodzakelijker, aangezien de onderlinge vijandigheid tussen de confessies de christelijke geloofwaardigheid schaadt. De manier waarop christenen met onderlinge verschillen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=