Van Conflict naar Gemeenschap

HERDENKEN IN EEN NIEUWE MONDIALE EN SECULIERE CONTEXT 15 9. De historische herinnering heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de onderlinge relatie tussen beide confessies. Dat maakt een gezamenlijke oecumenische herdenking van de lutherse Reformatie zo belangrijk en tegelijkertijd zo moeilijk. Ook nu associëren veel katholieken het woord ‘Reformatie’ in eerste instantie met de splitsing van de kerk, terwijl veel lutherse christenen het woord ‘Reformatie’ vooral associëren met de herontdekking van het evangelie, de zekerheid van het geloof en vrijheid. Beide uitgangspunten moeten serieus worden genomen om de twee perspectieven bij elkaar te brengen en een dialoog te beginnen. HERDENKEN IN EEN NIEUWE MONDIALE EN SECULIERE CONTEXT 10. In de afgelopen eeuw is het christendom steeds meer geglobaliseerd; christenen van verschillende confessies leven over de hele wereld. In het zuiden neemt het aantal christenen toe, terwijl het in het noorden afneemt. De kerken in het zuiden krijgen steeds meer gewicht binnen het mondiale christendom. Deze kerken zien de confessionele conflicten van de zestiende eeuw niet direct als hun eigen conflicten, ook al zijn ze door de diverse christelijke wereldgemeenschappen verbonden met de kerken van Europa en Noord-Amerika en delen ze met hen een leerstellig fundament. Met het oog op 2017 zal het van groot belang zijn om de bijdragen, vragen en perspectieven van deze kerken serieus te nemen. 11. In landen waar het christendom al eeuwenlang thuis is, zijn recentelijk veel mensen uit de kerken getreden of hebben hun kerkelijke tradities vergeten. In die tradities hebben de kerken van generatie op generatie doorgegeven wat zij van hun ontmoeting met de heilige Schrift hadden ontvangen: een besef van God, mensheid en wereld als antwoord op de openbaring van God in Jezus Christus; de wijsheid die door vele generaties is ontwikkeld in de levenslange relatie van christenen met God; en de schat aan liturgische vormen, aan hymnen en gezangen, catechismus en diaconale dienst. Doordat dit allemaal is vergeten, zijn veel kwesties die de kerk in het verleden hebben verdeeld tegenwoordig vrijwel onbekend. 12. Oecumene kan echter niet bouwen op het vergeten van traditie. Maar hoe moet de geschiedenis van de Reformatie in 2017 dan worden

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=