Van Conflict naar Gemeenschap

VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE Tot (grotere) eer van God was de lijfspreuk die Ignatius van Loyola (14911556) en Johannes Calvijn (1509-1564) met elkaar gemeen hadden. Verder waren zij in de eerste helft van de roerige 16e eeuw waarin de Katholieke Kerk in het Westen diep verdeeld raakte, elkaars tegenpolen. Deze eeuw staat in ons collectieve geheugen gegrift als de eeuw van de Reformatie en Contra-Reformatie. Het begin van de Reformatie is onlosmakelijk verbonden met de persoon van Maarten Luther (1483-1546), die zijn kritiek op de Kerk van zijn tijd in 1517 verwoordde in de bekende 95 stellingen. Hoewel men aanvankelijk dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen en er nog veel pogingen ondernomen zouden worden om tot een vergelijk te komen en de eenheid te bewaren, was de breuk in de Katholieke Kerk vanaf het midden van de jaren veertig een feit. Ook het Concilie van Trente (1545-1563) kon daar geen verandering meer in bewerkstelligen. De Reformatie in de Nederlanden heeft pas in de tweede helft van de 16e eeuw echt zijn beslag gekregen. Vanwege de verwevenheid van politiek en religie was rechtsgelijkheid tussen de godsdiensten en kerken lange tijd een moeilijk punt. Nederland heeft zich uiteindelijk in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een land dat de vrijheid van godsdienst in de wet heeft verankerd. Tegen deze historische achtergrond staat ook in Nederland de herdenking van het begin van de Reformatie op de agenda van de kerken. Vanuit het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie in Nederland bereidt een werkgroep de oecumenische herdenking in 2017 van het begin van de Reformatie voor. Het document ‘Van conflict naar gemeenschap’, een rapport van de internationale Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid, dat nu in Nederlandse vertaling verschijnt, is een belangrijke hulp bij het doordenken van de zin en inhoud van een gezamenlijke herdenking van het begin van de Reformatie.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=