Van Conflict naar Gemeenschap

VOORWOORD 11 Hoewel deze tekst allereerst betrekking heeft op de verhouding tussen katholieken en lutheranen, kunnen de uitgangspunten ook vruchtbaar toegepast worden op de relaties tussen katholieken en gereformeerden en andere stromingen die uit de Reformatie zijn voortgekomen. De herdenking staat in functie van een tweevoudig doel: het centraal stellen van de missionaire opdracht om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan mensen van onze tijd én de gezamenlijke inzet voor het herstellen van de christelijke eenheid. Deze twee doelstellingen maken eigenlijk de kern uit van de oecumenische opdracht die ons in de afgelopen zestig jaar nader tot elkaar heeft gebracht. Ook zijn wij op weg naar 2017 de woorden van paus Johannes XXIII indachtig : “Wat ons verbindt is groter dan wat ons scheidt”. Wij sluiten ons aan bij de oproep van de internationale Luthers/Rooms Katholieke Commissie voor Eenheid en nodigen christenen in Nederland en allen die zich hiermee verbonden voelen van harte uit om dit rapport ‘Van conflict naar gemeenschap’ van de Commissie open en met aandacht te lezen. Moge het ons bemoedigen en begeleiden op onze weg naar een diepere gemeenschap van alle christenen. Ad maiorem Dei gloriam. Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende Mw. Ds. W.T.V. Verhoeven Bisschop van Rotterdam President van de Evangelisch- Bisschop-referent voor Oecumene Lutherse Synode van de en de Oosterse Kerken Protestantse Kerk in Nederland

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=