Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie

Vereniging
northerncrosspilgrimage
Datum: vr 7 nov 2014 13:30 - 17:00

Locatie: Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht  |  Plaats: Utrecht, Nederland

Wat delen kerken met elkaar als het gaat over de visie op de Kerk? Geldt hier ook het principe dat er meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt? Of springen dan juist de verschillen in het oog? 

Meer dan dertig jaar is gewerkt aan een oecumenische tekst over de Kerk. Na de publicatie van het Lima-rapport over Doop, Eucharistie en Ambt in 1982 kwam het accent op het doordenken van de visie op de Kerk te liggen. De tekst “De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie” (Faith and Order paper 214), die in 2013 aan de kerken werd aangeboden, heeft dezelfde status als destijds het Lima-rapport. Deze tekst verwoordt de gemeenschappelijke visie op wezen en zending van de Kerk en brengt verschillen in kaart die nog overbrugd moeten worden. U kunt de tekst downloaden van de sites: www.raadvankerken.nl of www.oecumene.nl.

Spreker op deze bijeenkomst is prof. dr. William Henn ofm.cap. Prof. Henn doceert ecclesiologie aan het Gregroriana in Rome en was als lid van de Commissie Faith and Order nauw betrokken bij het hele proces dat leidde tot deze tekst over de Kerk.

Graag nodigen we u uit voor een ontmoeting en een gesprek over deze vrucht van jarenlange oecumenische arbeid. Na de inleiding van prof. Henn gaan we in groepen met elkaar in gesprek over de afzonderlijke hoofdstukken.

De bijeenkomst is voorbereid door een gezamenlijke werkgroep van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. De leden van de werkgroep zijn: drs. Henk Schoon (priester OKK), dr. Hans Kronenburg ( em. Predikant PKN), drs. Rob van Uden (diaken RKK) en drs. Geert van Dartel (secretaris Katholieke Vereniging voor Oecumene). Zij zullen de groepsgesprekken leiden.

Programma – Groeiende overeenstemming over de Kerk


13.30               Gebedsdienst in de kapel van het Landelijk Diensten Centrum

14.00               Opening door voorzitter Henk van Doorn

14.10               Inleiding van prof. dr. William Henn ofm.cap.

15.00               Pauze

15.15               Groepsgesprekken

16.00               Terugkoppeling

16.15               Afscheid van voorzitter Henk van Doorn

16.30               Borrel

Aanmelding

De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 7 november, 13.30 - 17.00 uur in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering (11.00 - 13.00 uur) in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE in Utrecht.

Graag aanmelden vóór 25 oktober via het aanmeldformulier; u kunt u ook aanmelden als u aan de Algemene Ledenvergadering wilt deelnemen.

Kosten: € 10,-- overmaken op NL97 INGB 0000 8019 19 ovv ‘studiemiddag de Kerk”

0rganisatie: Katholieke Vereniging voor Oecumene en Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

 

Telefoon
073-7370026
Email
Website
Adres
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht, Nederland

 

Kaart


 

Alle datums


 • vr 7 nov 2014 13:30 - 17:00

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI