Perspectief 2022-60

2022-60 Plaatsnemen in het groene gras 29 In het evangelieverhaal leeft Jezus mee met de menigte die op hem af is gekomen. Zijn hart staat open voor de nood van de mensen die hem opzoeken. De beweging hebben de discipelen (nog) niet kunnen maken. In het wereldse economische kader dat hen bekend is, is de enige oplossing die voorhanden is om de mensen weg te sturen. Schaarste is doorgedrongen in hun levenshouding en praxis. Al deze mensen voeden kost hen teveel. De Belgische moraaltheoloog en filosoof Roger Burggraeve schrijft dat wij als mens ook andere handelingsperspectieven bezitten. Namelijk een overschrijding van baatzuchtigheid. Dat is een gedachte die hij ontleent aan het rijke denken van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. Dat betekent volgens hem niet dat we de illusie moeten hebben dat wij als mens niet behoeftig zijn en daar volledig van weg kunnen blijven, maar betekent dat wij wel meer mogelijkheden tot onze beschikking hebben en juist vanuit ons menszijn onbaatzuchtigheid kunnen oefenen. In die beoefening kunnen wij het gelaat en daarmee de eigen individualiteit van de ander ontdekken: “Let wel, dit is geen toestand, maar een dynamiek, sterker nog een ethische dynamiek van ‘ont-baatzucht-iging’: door het kwetsbare gelaat van de ander wordt de mens uitgelokt zijn louter utilitaire baatzucht telkens weer te overschrijden. De mens is méér dan, anders dan zijn baatzucht: dat is “het mirakel van het humane in de mens” (Levinas).” De ontdekking van het gelaat van de Ander vraagt niet om mijn eigen belangen en behoeftes op de ander te projecteren (ik kan ermee voor de dag komen bij mijn eigen kerkelijke achterban), maar vraagt om oprechte betrokkenheid en erkenning van de unieke heiligheid van de ander. Dat is een door en door relationeel en dynamisch proces en heeft tijd nodig om te kunnen rijpen en groeien. 3. Plaatsnemen in het groene gras en brood dat wordt gebroken Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moeten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Hij nam de vijf broden en twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen;

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=