Perspectief 2022-58

DEEL 2 58 Dr. Ad van der Dussen Perspectief 3. Conclusies De weerzin tegen ‘synodes’ en ‘synodale uitspraken’ hebben de Nederlands Gereformeerden er niet van weerhouden om aan ‘synodaliteit’ vorm te geven (al zouden ze de term verre van zich werpen). Want al hebben zij de neiging gekend tot een zeker ‘congregationalisme’, waarbij de plaatselijke gemeente de dienst uit maakt, zij hebben toch altijd gezocht naar het nemen van besluiten in gezamenlijkheid. Steeds meer ook hebben zij het belang van oecumenische contacten ingezien. Het is hoopgevend dat die oecumenische interesse ook in de nieuwe kerkorde van de fuserende kerken tot uitdrukking komt. Dat blijkt uit de volgende bepalingen: De kerken zoeken plaatselijk, regionaal en landelijk contact en waar mogelijk eenheid met andere kerken in Nederland. De kerken onderhouden contact met kerken van gereformeerd belijden in het buitenland. Zij respecteren daarbij de eigen historie en context van elke kerk. Het contact is gericht op geestelijke ontmoeting en wederzijdse bemoediging en hulp. Het samengaan met de Vrijgemaakte kerken heeft bij vele Nederlands Gereformeerden de vrees opgeroepen van een terugkeer naar een strakke en meer bindende synodaliteit. Maar in het concept van de nieuwe kerkorde wordt volop tegemoet gekomen aan de sentimenten van de NGK. Verrassend genoeg is er nu ook bij de Vrijgemaakten een behoefte aan meer vrijheid. Wel signaleer ik een probleem, dat gegeven is met de formulering in het aloude artikel 31 van de kerkorde. Ik doel op de daarin opgenomen clausule dat synode-uitspraken bindend zijn, tenzij bewezen wordt dat ze strijdig zijn met Gods Woord. Want de vraag laat zich stellen wie dat bewijs dient te leveren. Uiteindelijk toch de kerken in hun gezamenlijkheid? Of wordt men altijd weer teruggeworpen op de plaatselijke gemeente? Als ik het goed zie zijn de Nederlands Gereformeerden daar niet helemaal uitgekomen. In de nieuwe kerkorde lijkt het laatste woord te zijn aan de regionale vergadering (zie onderaan blz 2). Maar of dat de oplossing is…

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=