Perspectief 2022-58

2022-58 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT ‘Synodaal’: (bijna) een scheldwoord! 57 gemeenschappelijk hebben. Zij heersen daarbij niet over elkaar, maar hebben geduld met elkaar en verwachten samen de tijd van God waarin Hij de weg duidelijk zal maken. 2. De fusie van GKV en NGK Zowel de NGK als de GKV hebben in de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Beiden hebben, in reactie op wat zij zelf onderkennen als een hardnekkig intellectualisme in hun traditie, evangelicale invloeden ondergaan. Beiden zijn er ook toe overgegaan om vrouwen in de ambten te benoemen, en bieden zij meer kerkelijke ruimte aan LHBTI-ers. De Vrijgemaakten gaan nu ook wat soepeler om met de binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Bovendien hebben zij in hoog tempo afscheid genomen van de ‘ware kerk ideologie’, en ruiterlijk erkend dat de synodebesluiten van 1967 te ver gingen. Zo hebben deze twee afgescheiden kerkengroeperingen de afgelopen jaren toenadering tot elkaar gezocht, en tot hun verbazing en vreugde al meer herkenning over en weer ervaren. Dat resulteerde in het voornemen om per 1 maart 2023 landelijk te fuseren – een staaltje van oecumene of zeer dankbaar voor te zijn. In het ontwerp voor een gezamenlijke kerkorde keert het woord ‘synode’ terug, maar wordt tegelijk gewaakt voor ‘dwang’. De volgende passage spreekt voor zich: De uitvoering van een besluit kan niet van iemand worden verlangd als dit hem voor zijn geweten in strijd brengt met het Woord van God. Wanneer een kerkenraad van oordeel is dat een besluit van de landelijke synode in strijd is met het Woord van God of met het kerkelijk recht of schadelijk is voor de opbouw van de gemeente, en de kerkenraad om die reden het besluit niet uitvoert, legt hij zijn bezwaren aan de regionale vergadering ter beoordeling voor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=