Perspectief 2022-58

2022-58 SYNODALITEIT IN HET LEVEN VAN DE KERK Alle stemmen gelden. De uitdaging van het congregationalisme. 33 onderscheiding een geestelijke oefening is die geestelijke vaardigheden vereist, die men niet alleen ontleent aan de eigen bronnen, maar waarvoor men ook te rade gaat bij monastieke tradities en bij een beweging als de quakers. Dat het hier geen ‘soft practice’ betreft in de zin van een proces vol ‘pais en vree’, is goed te zien in Hand. 15 waar rond de kwestie van het al dan niet besnijden van de heidenen ‘grote onenigheid’ ontstaat en een ‘felle woordenstrijd’ (vs. 2). Deze wordt letterlijk ‘tot stilte gebracht’ als Barnabas en Paulus verhalen van wat God onder de heidenen heeft gedaan (vs. 12). Vervolgens wordt de Schrift gelezen in het licht van deze nieuwe narratieven en wordt een besluit genomen door de apostelen en de oudsten ‘in overleg met de gehele gemeente’ (vs. 22) ‘in overeenstemming met de Heilige Geest’ (vs. 28). Dat laatste neemt overigens niet weg dat er later – onder nieuwe omstandigheden – weer van kan worden afgeweken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit diverse uitspraken van Paulus in zijn brieven over het wel eten van aan de afgoden geofferd vlees.18 Een vroege vorm van ‘further light’ zou je misschien kunnen zeggen of een inspelen op gewijzigde omstandigheden (of een combinatie). Het onderscheiden van de wil van Christus blijft dus een dynamisch en beweeglijk proces, met, wat VU-missioloog Jo Verkuyl ‘verspringende prioriteiten’ placht te noemen.19 Wanneer Christus belooft met ons te zijn ‘alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matt. 28:20), dan is het onze verantwoordelijkheid, zo schrijft hij, om ons steeds weer af te vragen ‘welke dag is het vandaag?’20 Waartoe roept Christus ons, nu en hier? Dat vraagt om kennis van de Schrift, van de traditie en van de cultuur. En om een luisteren naar alle stemmen binnen die Schrift, die traditie en die cultuur, waardoor de Geest spreken kan en wil. 5. Overwegingen en aanbevelingen Ik zet nog even op een rij wat ik zou willen meegeven vanuit onze traditie. 1. Stimuleer eerst en vooral het geloofsgesprek. Het klinkt zo simpel, maar voor je het weet duik je direct in gesprekken over procedures, een diversiteit aan onderwerpen en besluitvormingsprocessen. Begin bij de bron. Waar gaat het om in de kerk? Wie is Christus voor jou? Wat is jouw houvast als het leven tegenzit? Met

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=