Perspectief 2021-51

28 Perspectief Willebrands als diplomaat Min. Sigrid Kaag MPhil Veel dank dat ik hier mag spreken in dit gezelschap dat uiteraard veel nauwer betrokken is bij het leven, het denken en de wereld van Johannes Willebrands. Ik be- vind mij in de gelukkige omstandigheid dat ik deze week twee keer over een biografie mag spreken, twee boeken over twee bijzondere mannen. Afgelopen don- derdag ontving ik namelijk van Hubert Smeets zijn biografie van Hans van Mierlo – Een Wonderbaarlijk Politicus. En vandaag dus Johannes Willebrands – Een leven in gesprek. Twee boeken over twee mannen die op geheel eigenzinnige en unieke wijze hun stempel op de recente geschiedenis hebben gedrukt. Twee mannen die groter wa- ren dan hun formele rollen binnen enerzijds de partij, en anderzijds de kerk. En zoals het werk van Smeets meer is dan louter een politieke geschiedenis, is het werk van Schelkens meer dan een kardinaalsleven. Johannes Willebrands, geboren in het West-Friese Bovenkarspel, een gesloten ge- meenschap waarin men zich afzette tegen de buitenwereld…goed op school, student in Rome, bisschop en kardinaal, priester-diplomaat, genoemd als moge- lijke Paus. Een man met internationale allure en internationale bekendheid, die in Nederland misschien onvoldoende is erkend. “Nederlanders herinneren zich hem vooral als de aartsbisschop van Utrecht die gefaald heeft om de verdeeldheid in de Neder- land se katholieke kerk op te lossen”, zei dr. Schelkens daar eerder over. “Zijn verdienste op mondiaal vlak blijft een blinde vlek in eigen land.” Met deze biografie wordt gelukkig een stap gezet naar de erkenning die hij verdient.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=