Perspectief 2020-48

26 Drs. Matthijs Kronemeijer Perspectief kerk overigens, die zich grotendeels afsloot voor het nieuwe dat de reformatie bood en zich eveneens in onvruchtbare polemieken begaf. Omdat het brood werkelijk één is, en gemeenschap sticht ook waar deze tekortschiet, weet ik mij overal waar eucharistie gevierd wordt werkelijk thuis. Het ontvangen van de com- munie op zichzelf is niet noodzakelijk om aan deze verbondenheid uitdrukking te geven, en tot op zekere hoogte werkt het niet ontvangen als een nuttig signaal. 13 Als er geen sprake is van externe druk leg ik op dit punt de lat nogal hoog. Daarom ontvang ik alleen de communie in een niet-katholieke viering als mijn eigen geestesgesteldheid, protestants gezegd: het besef van mijn ellende, op dat moment daar bijzondere aanleiding toe geeft. Er moet sprake zijn van een echte uitzondering. Alleen wanneer Brenda voorgaat in een kleinschalige viering van haar studen tenpastoraat (“Wine Before Breakfast”), neem ik het minder nauw. 14 Omgekeerd betekent dat natuurlijk ook dat protestantse christenen zich werkelijk thuis mogen weten waar de rooms-katholieke eucharistie gevierd wordt, al vereisen de wetten van de gastvrijheid uiteraard dat men zich schikt naar aan de aanwijzingen van de ontvan- gende gemeenschap (speels gezegd: het ontvangend comité dat namens de gastheer opereert). Wel is de consequentie van de bovengenoemde overtuiging dat ook de rooms- katholieke kerk zou moeten zeggen: wie in ernstige nood verkeert en zich geïsoleerd en uitgesloten voelt is onvoorwaardelijk uitgenodigd aan de tafel van de Heer. Het gaat hier om een communicatief principe, niet om een absolute regel. Onvoorwaardelijk is dus niet echt onvoorwaardelijk. 15 Maar het betekent wel dat de stijve formuleringen die in sommige rooms-katholieke eucharistievieringen het ontvangen van de communie ontraden aan (met name) protestanten voor herziening vatbaar zijn, evenals de regelgeving waar deze uit voortvloeien. 4 Spanningen vruchtbaar maken? In de discussie rond het verschijnen van Gemeinsam am Tisch des Herrn werd in de Ne- derlandse pers opgemerkt dat tegenwoordig meer de ethische dan de theologische thema's kerkscheidend lijken te zijn. Het document zelf lijkt met deze materie ook maar weinig raad te weten. Ik heb het hier vanzelfsprekend over gelijkberechtiging van vrouwen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=