Perspectief 2020-47

40 Prof. dr. Leo Koffeman Perspectief Sinds 2018 werkt in elk van de 11 classes een classispredikant. Deze bezoekt elke ge- meente, elke predikant en elke dienstdoende kerkelijk werker (minstens) eenmaal per vier jaar, en kan om in moeilijke situaties escalatie te voorkomen met onmiddellijke ingang een maatregel te nemen, zoals het tijdelijk op non-actief stellen van een predikant of een an- dere ambtsdrager. Maar ook die bevoegdheid is tenslotte ingebed in de synodaliteit, want de classicale vergadering moet deze maatregel dan wel beoordelen. 1 Lezing bij gelegenheid van de 53e oecumenische studie- en ontmoetingsdag van de Nationale katholieke commissie voor de oecumene, Hoepertingen, 30 november 2019. 2 The Church: Towards a Common Vision , Genéve: World Council of Churches, 2013. Hierna: CTCV . 3 Vgl. Baptism, Eucharist, Ministry , Genève: World Council of Churches 1982 (voortaan: BEM / M ), § 26, en The Nature and Mission of the Church , Genève: World Council of Churches 2005 (voortaan: NMC ), § 53, 99, cf. § 104 italics. 4 Vgl. CTCV , § 52. 5 Vgl. BEM / M , § 27. 6 Vgl. CTCV , § 52. 7 Vgl. Called to be the One Church , Genève: Wereldraad van Kerken 2006 (voortaan: CBOC ), § 7, vgl. § 3-7. 8 BEM/M, § 26, geciteerd in CTCV , § 52. Het is niet moeilijk het belang van deze drie dimensies te herkennen in respectievelijk de episcopale (persoonlijk), de presbyteriaal-synodale (collegiaal) en de congregationalisti- sche traditie (communaal). 9 Zie voor het volgende ook de bijdrage van Hélène Evers, Wim van der Schee en mij in: E. van der Borgt en C.L. van de Broeke (red.), Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland , Utrecht: KokBoekencentrum 2019/2020 (verschijnt binnenkort). 10 Vgl. art. V lid 1 PKO . 11 Zo vervolgt het genoemde artikel uit ord. 4: “Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt b esloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen”. 12 Zie ord. 4-8-9.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=