Perspectief 2020-47

Redactioneel 1
Inhoudsopgave III
Synodaliteit: leitmotiv of een kerkelijke manier van zijn? 5
1. Een oecumenische Kairós 5
2. Synodaliteit, Collegialiteit, Conciliariteit 8
3. De theologische fundamenten van de synodaliteit 9
3.1 De communio ecclesiologie of de trinitaire ecclesiologie 9
3.2 Eucharistische ecclesiologie 11
3.3 De lokale Kerk als realisatie van heel de Kerk 12
4. Een blik op de realisaties van de synodaliteit 13
4.1. De synodaliteit in de lokale Kerk 14
4.2. De diocesane synode 14
4.3. De lokale synodaliteit in crisis 16
4.4. De synodaliteit op het bovenlokale niveau 18
5. Slotbemerkingen 22
Synodaliteit: idee en realiteit in een protestantse kerk 29
1. Synodaliteit 29
2. Het presbyteriaal-synodale stelsel 32
3. Relatie tot geschiedenis en context 34
4. Ervaringen 36
4.1 Lokaal 36
4.2 Regionaal 38
4.3 Landelijk 38
5. Evaluatie 39
De Church of England en synodes 41
1. Het probleem van kerkelijk bestuur 41
2. De synode en het probleem van verdeeldheid 42
3. Een theologie van synodes 44
4. Legitimiteit en autoriteit 46
5. De disfunctionaliteit van het synodaal bestuur in de Church of England 47
6. Luisteren 48
7. Synodofobie en de vertegenwoordiging van de leken 49
8. Conclusie 51
Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk 54
1. Inleiding 54
2. Voorstelling van het document 55
3. Enkele algemene principes 56
4. De realisatie van synodaliteit 57
5. De bekering tot een vernieuwde synodaliteit 60
6. Oecumenische dimensie 63
7. Tot slot enkele persoonlijke bedenkingen 63
Evaluatie en conclusie 67
Oecumenische kroniek 2019 70
1. Het Eerste Franstalige Christen Forum 70
2. De autocefalie van de orthodoxe Kerk van Oekraïne 71
3. Het antwoord van de Katholieke kerk op het document De Kerk: op weg naar een gemeenschappelijke visie 72
4. De Verklaring van Abu Dhabi 75
5. Kort nieuws 76
Personalia 78
Colofon 80
RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=