Perspectief 2018-39

2018-39 Symposium: Het uitgestelde dispuut. Luthers stellingen herlezen 36 Waarachtige dialoog en de omgang van de mens met God + J. van den Hende Een heel jaar (vanaf 31 oktober 2016) hebben we als christenen volop gelegenheid om stil te staan bij 500 jaar Reformatie. Paus Franciscus maakte vorig jaar in het Zweedse Lund de start van de herdenking van 500 jaar Reformatie mee. Hij benadrukte dat katholieken en luthera- nen dit jaar voor het eerst in gezamenlijkheid stilstaan bij de Reformatie. Het belang van dialoog Belangrijk document bij de gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie is de verkla- ring van de Lutherse wereldfederatie en van de Pauselijke raad voor de eenheid van de christenen, genaamd Van Conflict naar Gemeenschap (2013/2016). In dit gezamenlijke do- cument Van Conflict naar Gemeenschap wordt een pleidooi gehouden voor een waarachtige oecumenische dialoog. De dialoog is in dit document een sleutelbegrip, waar het gaat om oecumene. Ik wil niet beweren dat het de eerste keer is dat over dialoog wordt gesproken. Paus Paulus VI hield reeds in 1964 in zijn encycliek Ecclesiam Suam een pleidooi voor een gezindheid en praktijk gekenmerkt door dialoog. In het Oecumenisch Directorium van de RKK (1993) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oecumenische dialoog (art 24) en de encycliek Ut Unum Sint (1995) van paus Johannes Paulus II gaat uitvoerig in op de oecumenische dialoog, niet alleen als een uitwisseling van ideeën, maar vooral als een uitwisseling van gaven (art. 28). In deze oecumenische geest van dialoog -moet ik bekennen- heb ik (met het oog op van- daag) de 95 stellingen van Maarten Luther gelezen. Mijn eerste reactie was: deze stellingen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=