Van Conflict naar Gemeenschap

MAARTENLUTHERS MIDDELEEUWSE ACHTERGROND 43 belang in het leven van de kerk en de controverses die ze eeuwenlang hebben opgeroepen, zijn ze in de katholiek-lutherse dialogen uitgebreid besproken. De volgende weergave oogst het resultaat van die dialogen. 95. Elk thema wordt in drie stappen behandeld. Eerst wordt Luthers opvatting van het thema besproken, gevolgd door een korte beschrijving van katholieke vragen bij dat thema. Dan volgt een samenvatting van de manier waarop de oecumenische dialoog Luthers theologie in gesprek heeft gebracht met de katholieke leer. Dit gedeelte geeft aan op welke punten overeenstemming heerst, en schetst de resterende meningsverschillen. 96. Een belangrijk gespreksthema is de vraag hoe wij nader tot elkaar kunnen komen op punten waar we nog verschillende accenten zetten, vooral met betrekking tot de leer van de Kerk. 97. Wij moeten beseffen dat niet alle dialoogverklaringen tussen lutheranen en katholieken even breed worden gedragen, en dat katholieken en lutheranen ze niet altijd op dezelfde manier hebben gerecipieerd. Het meest gezaghebbend is de Joint Declaration on the Doctrine of Justification, op 31 oktober 1999 in Augsburg ondertekend door vertegenwoordigers van de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk, en in 2006 bevestigd door de Wereldraad van Methodistische Kerken. De opdrachtgevers hebben andere internationale en nationale rapporten van de dialoogcommissies ontvangen, maar die hebben voor de theologie en het leven van de lutherse en de katholieke gemeenschap niet dezelfde status. Kerkleiders hebben nu de permanente verantwoordelijkheid om de verworvenheden van de oecumenische dialoog te onderkennen en te recipiëren. MAARTENLUTHERS MIDDELEEUWSE ACHTERGROND 98. Maarten Luther had sterke wortels in de late Middeleeuwen. Hij kon de laat-middeleeuwse theologieën tegelijkertijd recipiëren, kritisch bezien, en achter zich laten. In 1505 werd hij broeder in de augustijner heremietenorde in Erfurt en in 1512 professor in de heilige theologie in Wittenberg. In die positie richtte zijn theologische werk zich vooral op bijbelexegese. Deze concentratie op de heilige Schrift was geheel in lijn met wat de regels van de augustijner orde van een monnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=