Oosterse Kerken

26 Gezamenlijk gebed voor de martelaren In de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn vond op 17 maart een gebedsdienst voor de martelaren plaats. Deze oecumenische dienst wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland. Mor Polycarpus A. Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, leidde de gebedsviering. “We zijn hier van verschillende tradities bij elkaar gekomen om onze nieuwe martelaren te herdenken die hun leven en dood in het teken van het Evangelie hebben gesteld,” zegt hij in zijn overweging. “Een martelaar is echter niet alleen getuige van de kruisiging, maar ook van de opstanding. Vandaag vieren we de gedachtenis van de christelijke martelaren in de vier windstreken, met name in het Midden-Oosten. We bidden voor een vredige toekomst van de vele ontheemden, voor de terugkeer naar hun huis, voor genezing van het diepe trauma waarmee vele mensen nog vele jaren moeten leven, voor de ontwrichte samenleving in het Midden-Oosten, voor eerbiediging van de rechten van de mens, voor internationale hulp bij het lange genezingsproces dat nodig is.” Tijdens de gebedsdienst worden de namen genoemd van christenen in alle werelddelen van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. Er worden voor hen kaarsen gebrand en er wordt gezongen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrie Eleison. “Het is indrukwekkend om als christenen samen het ‘Kyrie Eleison’ te bidden, woorden die zijn bewaard uit de vroege Kerk en die afkomstig zijn uit het evangelie (cf Marcus 10, 47),” zegt Mgr. Van den Hende na afloop. De bisschop van Rotterdam is bisschop-referent voor oecumene. Hij spreekt een voorbede uit en het slotwoord in de gebedsviering. “In ons gebed staan de martelaren ons met naam en toenaam voor ogen en samen staan wij voor Gods aanschijn. Biddend voel je zowel de ontreddering bij het horen van zoveel lijden alsook het vertrouwen in de liefde van God. In ons gebed houden we deze gevoelens bijeen. Het ‘Heer, ontferm U’ is niet alleen een uiting van ontreddering door het lijden dat je ziet, maar vooral ook van ons vertrouwen dat God ons hoort en niet doof is voor de ellende (cf Exodus 3, 7, Handelingen 9, 4-5). En samen bidden tot de Heer helpt je tevens om je eigen hart vertrouwvol gericht te houden op de dingen die in het hart van onze Heer Jezus aanwezig zijn, zoals rechtvaardigheid en barmhartigheid.” “Paus Franciscus heeft gesproken over de oecumene van het bloed, omdat de oecumene van het lijden en het martelaarschap eenheid brengt. De paus zegt: we zijn verenigd in bloed, zelfs al hebben we als christenen nog niet altijd de noodzakelijke stappen naar eenheid kunnen zetten. Dat merk je op een bijeenkomst zoals deze vanavond. Namen van personen en steden trekken niet aan je voorbij als krantenkop of nieuwsbericht, maar martelaren komen biddend ter sprake als leden van onze christenfamilie, als mensen die met ons broeders en zusters in het geloof zijn. En doordat christenen uit het Midden-Oosten steeds meer in onze gemeenschap in Nederland leven en wonen, vaak gekomen als vluchteling, bidden we hier niet alleen vóór hen, voor de christenen die lijden, maar meer en meer ook mét hen.” ◆ Aan de gebedsviering namen vertegenwoordigers deel van de Syrisch-orthodoxe Kerk, de Roomskatholieke Kerk, de Syrisch-katholieke Kerk, de Russisch-orthodoxe Kerk, de Antiocheens-orthodoxe Kerk, de Melkitische Kerk, de Koptisch-orthodoxe Kerk, de Armeens-apostolische Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland en The Church of England. Tekst: Daphne van Roosendaal, Beeld: Aartsbisdom Utrecht “Biddend voel je zowel de ontreddering alsook het vertrouwen in de liefde van God.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=