Overeen 2019-43

8 • september 2019 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL , Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord 8 november 2019 Algemene Ledenvergadering 10.00 – 11.00 In de marge van de jaarvergadering op vrijdag 8 november 2019 zal de huishoudelijke vergadering van de Vereniging worden gehouden. Leden kun- nen zich hiervoor opgeven en ontvangen na aan- melding de jaarstukken (algemeen jaarverslag 2018-2019 en begroting 2020). Tijdens de huis- houdelijke vergadering zal ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaatsvinden. Verkiesbaar zijn mw. Hanneke Steetskamp en mw. dr. Iglika Vassileva-van der Heiden. Locatie Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG ’s-Hertogenbosch. Opgave vooraf via secretariaat@oecumene.nl 8 november 2019 25 jarig Dienstjubileum Geert van Dartel Op 1 oktober 1994 kwam Geert van Dartel als secretaris in dienst van de Sint Willibrordvere- niging. Met veel inzet heeft hij vanuit de Vereniging gewerkt aan de oecumenische samen- werking in Nederland. Na 25-jaar is het een goed moment om de balans op te maken en om vooruit te kijken. Dat wil hij graag doen op de jaarverga- dering van de Vereniging samen met familie, vrienden, collega’s, leden en donateurs. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene nodigt u van harte uit voor deze feestelijke bijeenkomst op 8 november in de Grote Kerk van Den Bosch. Programma 11.30 Oecumenische dankdienst 12.30 Lunch 13.30 Lezing Geert van Dartel ‘Velen zijn geroepen’ 14.15 Muzikaal intermezzo 14.30 Drie sprekers over hun motivatie en passie drs. Rick de Vries, drs. Fokke Wouda en ds. Christien Crouwel 15.15 Muzikaal intermezzo 15.30 Toespraken en Receptie Locatie Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG ’s-Hertogenbosch, vrijdag 8 november 2019, 11.30 – 17.00 uur. Opgave van deelname graag vóór 20 oktober 2019 via secretariaat@oecumene.nl . Cadeautip Een gift voor het project “Katholieke Kerk als partner in dialoog” – NL97 INGB 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch o.v.v. ‘project dialoog’

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=