Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De tussenmuur weggebroken (Ef. 2,14)

de muur is afgebrokenRondom het Israelisch-Palestijnse conflict kunnen ook in Nederland de spanningen hoog oplopen. Dit werd duidelijk bij de presentatie van de brochure De muur is afgebroken jongstleden zaterdag in de Bergkerk in Amersfoort. Ruim 100 mensen waren afgekomen op deze door Kairos Palestina en de Vrienden van Sabeel belegde presentatie. Beide stichtingen willen met deze brochure een bijdrage leveren 'aan een vernieuwend theologisch en politiek gesprek in kerken en christelijke kringen, waaronder ook politieke partijen'. 

Auteur van de brochure is de Culemborgse predikant, ds. Henri Veldhuis. In de afgelopen jaren heeft Veldhuis onder andere als synodelid van de PKN en als lid van het Rights Forum krachtig aandacht gevraagd voor de schending van de rechten van de Palestijnse bevolking en de kerken opgeroepen tot een duidelijkere stellingname. Op zijn website is een uitvoerige en doorlopende documentatie over het conflict en de discussies binnen met de name de Protestantse Kerk in Nederland te vinden. Op de site kan ook de nieuwe brochure De muur is afgebroken worden gedownload.

Reacties

Na een presentatie van de brochure door de auteur was het woord aan drie respondenten om op de brochure te reageren. Oud-CDA voorman en oud-minister Bert de Vries stelde in zijn inleiding de stelselmatige schending van het internationaal recht door Israel aan de kaak. Eerder dit jaar sprak hij hierover in de kloosterkerk in Den Haag een lezing uit onder de titel 'Israël en de Palestijnen, recht of plicht op nader inzicht?' Op een gegeven moment werd De Vries luidkeels onderbroken door een vrouw die hem van leugens over Israël betichtte. 

Prof. dr. Kees van Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit, toonde in zijn reactie begrip voor de doelstellling van de brochure waarin begrip gevraagd wordt voor de positie van de Palestijnse bevolking, maar uitte fundamentele kritiek op de theologische argumentatie. 

Als derde spreker mocht ik zelf het woord voeren. Bij de brochure heb ik twee vragen en één punt van kritiek naar voren gebracht: de vragen betreffen de toereikendheid van het Paulijnse denken voor de visie op het (hedendaagse) jodendom en de betekenis en opportuniteit van een verbinding tussen theologie en internationaal recht. Onder verwijziing van de reactie van de bisschoppenconferentie op het Kairosdocument heb ik er op gewezen dat eenzijdige identificatie met één van de conflictpartijen niet bijdraagt aan een oplossing in het Midden Oosten en in Nederland zal leiden tot verdere polarisatie en vervreemding tussen de verschillende groepen. Voor het vierde punt ontbrak de tijd. 

Spanning

Van de bijeenkomst is een uitvoerige fotoreportage gemaakt. De spanning valt op sommige gezichten af te lezen. De weg naar een open en respectvolle uitwisseling over deze moeilijke problematiek is niet eenvoudig. Binnenkort verschijnt onder redactie van ds. Arjan Plaisier de bundel Meervoudig Verbonden. Op 1 november a.s. wordt deze gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. Dan gaat het gesprek verder. 

Reactie van prof. dr. Kees van der Kooi

Reactie van Geert van Dartel


26
okt
In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert

30
okt
Andreaskerk Rotterdam
Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor

03
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken

05
nov
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en

06
nov
TST Utrecht
  De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg
Laatste lezersreacties:

 • Fred van Iersel zei Meer
  Dear brother Wilfred, I'd like to make this article available in English for you. I'll search a way.
  2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  the author Fred van Iersel regularly publishes in English, however on this website texts are mainly... 2 weken geleden
 • Swamynathan Wilfred zei Meer
  Do you have an English Articles? 2 weken geleden
 • Fred van Iersel zei Meer
  Dank Gied- een adequate analyse, en een hoopvol verhaal naar de toekomst toe- en als altijd bij jou... zaterdag 09 september 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI