Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samen

wandelen

bidden

en

werken

"Do not quench the Spirit"

Nu in het Nederlands vertaald

"Doof de Geest niet uit"

Lees online!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

De tussenmuur weggebroken (Ef. 2,14)

de muur is afgebrokenRondom het Israelisch-Palestijnse conflict kunnen ook in Nederland de spanningen hoog oplopen. Dit werd duidelijk bij de presentatie van de brochure De muur is afgebroken jongstleden zaterdag in de Bergkerk in Amersfoort. Ruim 100 mensen waren afgekomen op deze door Kairos Palestina en de Vrienden van Sabeel belegde presentatie. Beide stichtingen willen met deze brochure een bijdrage leveren 'aan een vernieuwend theologisch en politiek gesprek in kerken en christelijke kringen, waaronder ook politieke partijen'. 

Auteur van de brochure is de Culemborgse predikant, ds. Henri Veldhuis. In de afgelopen jaren heeft Veldhuis onder andere als synodelid van de PKN en als lid van het Rights Forum krachtig aandacht gevraagd voor de schending van de rechten van de Palestijnse bevolking en de kerken opgeroepen tot een duidelijkere stellingname. Op zijn website is een uitvoerige en doorlopende documentatie over het conflict en de discussies binnen met de name de Protestantse Kerk in Nederland te vinden. Op de site kan ook de nieuwe brochure De muur is afgebroken worden gedownload.

Reacties

Na een presentatie van de brochure door de auteur was het woord aan drie respondenten om op de brochure te reageren. Oud-CDA voorman en oud-minister Bert de Vries stelde in zijn inleiding de stelselmatige schending van het internationaal recht door Israel aan de kaak. Eerder dit jaar sprak hij hierover in de kloosterkerk in Den Haag een lezing uit onder de titel 'Israël en de Palestijnen, recht of plicht op nader inzicht?' Op een gegeven moment werd De Vries luidkeels onderbroken door een vrouw die hem van leugens over Israël betichtte. 

Prof. dr. Kees van Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit, toonde in zijn reactie begrip voor de doelstellling van de brochure waarin begrip gevraagd wordt voor de positie van de Palestijnse bevolking, maar uitte fundamentele kritiek op de theologische argumentatie. 

Als derde spreker mocht ik zelf het woord voeren. Bij de brochure heb ik twee vragen en één punt van kritiek naar voren gebracht: de vragen betreffen de toereikendheid van het Paulijnse denken voor de visie op het (hedendaagse) jodendom en de betekenis en opportuniteit van een verbinding tussen theologie en internationaal recht. Onder verwijziing van de reactie van de bisschoppenconferentie op het Kairosdocument heb ik er op gewezen dat eenzijdige identificatie met één van de conflictpartijen niet bijdraagt aan een oplossing in het Midden Oosten en in Nederland zal leiden tot verdere polarisatie en vervreemding tussen de verschillende groepen. Voor het vierde punt ontbrak de tijd. 

Spanning

Van de bijeenkomst is een uitvoerige fotoreportage gemaakt. De spanning valt op sommige gezichten af te lezen. De weg naar een open en respectvolle uitwisseling over deze moeilijke problematiek is niet eenvoudig. Binnenkort verschijnt onder redactie van ds. Arjan Plaisier de bundel Meervoudig Verbonden. Op 1 november a.s. wordt deze gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. Dan gaat het gesprek verder. 

Reactie van prof. dr. Kees van der Kooi

Reactie van Geert van Dartel


22
sept
Janskerk
Wegens ziekte van p. Jaques Mourad is het symposium In vrede samenleven voorlopig uitgesteld. Het wordt

26
sept
PTHU
Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische

23
okt
O.L. Vrouwe Abdij Berkel-Enschot
Van 23-25 oktober wordt in Abdij Koningshoeven ‘Om te beginnen is er het Woord’ (ofwel: “met

04
nov
Op 21 juni jl. was paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève. De Wereldraad viert

09
nov
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
De oecumenische beweging staat uit naar het herstel van kerkelijke gemeenschap. Dat het niet zo
Laatste lezersreacties:

 • Marjo Rijkeboer zei Meer
  Bent u Jaap van den Dool, werkzaam bij Flipje, die in 1956 bij fam Rijkeboer in Meppel kwam? vrijdag 13 juli 2018
 • Gabriele zei Meer
  Werken aan je heiliging wordt ook prachtig omschreven door Theresia van Lisieux (haar "kleine weg").... dinsdag 17 april 2018
 • Maria de Fátima Bern... zei Meer
  Dat is al mijn manier van in Jezus geloven, Hem volgen en een christen zijn. Dat maakt me blij en... dinsdag 10 april 2018
 • Epifania Hanssen zei Meer
  Dank Hanneke voor dIt Geleefde Licht op Maria ! woensdag 31 januari 2018

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI