Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Oecumenische ontmoeting in Bergen op Zoom

luther 500 3In het kader van 500 jaar Reformatie vond in de Ontmoetingskerk van Bergen op Zoom op vrijdag 1 september 2017 tijdens een oecumenische viering de overdracht van het ‘estafettestokje’ - als een lopend vuur - vanuit Zeeland naar West-Brabant plaats.Voor het herdenkingsjaar 500 Jaar Reformatie in 2017 heeft de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN ) een estafette door alle Nederlandse provincies georganiseerd. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 reizen Luthers 95 stellingen symbolisch door het land en elke provincie voegt daar een eigen stelling aan toe. Aan Brabant en Noord-Limburg is het thema Rome en de Reformatie toebedeeld.  Om de beurt dragen in vier weken tijd achtereenvolgens Bergen op Zoom, Oosterhout, ’s-Hertogenbosch en Gennep het estafettestokje aan elkaar over.

luther 500 9Vrijdagmiddag om 17.00 uur stonden thee en koffie met kleurrijke petit fours klaar, versierd met een goed verteerbaar embleempje: 500 jaar. De protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk liet zich van haar bourgondische kant zien. Na de kennismaking vond  om 18.00 uur een liturgieviering, een vespers, plaats. De dienst kreeg het thema Van Conflict naar Gemeenschap. Mgr. Dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en bisschop referent voor Oecumene en de Oosterse Kerken ging samen met prof. Dr. Martin Hein, bisschop Evangelisch bisdom Kurhessen-Waldeck voor in de dienst. (Dit Duitse protestantse bisdom is partner van de protestantse provincie Noord-Brabant – Limburg. (Red)). Een gelegenheids-cantorij onder de bezielende leiding van mw. Annemiek Vogels was samengesteld uit leden van Rejoice en de Martinus Cantorij. Aan het eind van de sfeervolle dienst werd het estafettestokje overgedragen, waarbij tijdens het ontsteken van kaarsen symbolisch het licht van Zeeland naar Brabant werd overgedragen.

luther 500 10De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom is een fraai voorbeeld van typisch protestantse architectuur uit het begin van de 20ste eeuw. De architect ir. B.T Boeyinga uit Amsterdam baseerde bij de bouw zijn ideeën over de inrichting van het gebouw als predikantszoon op de theorieën van de bekende theoloog dr. Abraham Kuijper. In deze stijlvolle omgeving werd iedereen gastvrij onthaald op een buffet dat zich goed liet smaken. Vanwege het grote aantal bezoekers dat aan de uitnodiging gehoor had gegeven, werden de drie tafelredes – in de traditie van Maarten Luthers “Tischrede” – in de kerkruimte gehouden. Als leidraad daarbij diende het document “Van Conflict naar Gemeenschap”, dat voor dit reformatiejaar geschreven is.

Borg staan

luther 500 16In zijn voordracht gaf dr. Frank Petter, burgemeester van de stad en theoloog, aan Bergen op Zoom als ‘vestingstad’ en ‘burcht’ een nieuwe betekenis. Naast de mogelijkheid om de vijand buiten de deur te houden, staat een burcht ook ‘borg’ voor de veiligheid van de bewoners van de vesting. Hij pleitte voor het borg staan voor eigen burgers met uiteenlopende overtuigingen en borg staan voor de kwetsbare vluchtelingen uit het buitenland met verschillende denominaties als ijkpunt voor inclusieve betrokkenheid op elkaar.

Bisschop Martin Hein riep in zijn rede, die als een hand-out in de Nederlandse taal rondgedeeld werd, op tot een herziening van vastgeroeste meningsverschillen over Luther en de reformatie. De nadruk op de eigen keuze van het individu voor God en daarmee voor het geweten als ethische instantie is een niet te verliezen stap voorwaarts van de reformatie, aldus de bisschop.

Dialoog

Bisschop Van den Hende betoogde dat eerder de dialoog dan de discussie het medium is om vruchtbaar met elkaar in contact te blijven. De voorwaarde voor een zindelijk gesprek en gezonde communicatie is de dialoog, benadrukte hij, waarbij onderling een perspectiefwisseling dient plaats te vinden. Men dient zich in te leven in het standpunt van de ander in plaats van het ventileren van eigen opvattingen.

De ontmoeting werd tijdens een gezellige nazit afgerond met een kop koffie of thee die aangekleed was met zelfgebakken Bergse koek. Daarna ging eenieder uitgerust met andere perspectieven of verrijkt met vernieuwde inzichten zijns weegs.

Henny Hoedemaker, Internnational Christian Fellowship, afdeling Breda

Meer foto's van de bijeenkomst vindt u hier op de pagina van de Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom

 

 

 


22
sept
Janskerk
In september 2018 brengt de Syrisch-katholieke priester Jacques Mourad op uitnodiging van de Utrechtse




Laatste lezersreacties:

 • Gabriele zei Meer
  Werken aan je heiliging wordt ook prachtig omschreven door Theresia van Lisieux (haar "kleine weg").... dinsdag 17 april 2018
 • Maria de Fátima Bern... zei Meer
  Dat is al mijn manier van in Jezus geloven, Hem volgen en een christen zijn. Dat maakt me blij en... dinsdag 10 april 2018
 • Epifania Hanssen zei Meer
  Dank Hanneke voor dIt Geleefde Licht op Maria ! woensdag 31 januari 2018
 • Wilma van Bussel zei Meer
  Hanneke, dank je wel! Hele mooie geleefde en goed begrijpelijke bijdrage die bijdraagt aan de oecumene . zondag 28 januari 2018

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI