Jaargang 68 Nummer 1

POKROF 2021 • 1 Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19D, 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is €22,50 voor Nederland, voor het buitenland €27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Deze Pokrof opent met een artikel over de schoonheid van iconen. Het tweede artikel is een bespreking van een Macedonische film die gaat over de confrontatie tussen een jonge feministische vrouw en haar mannelijke omgeving. In Rusland is het Sovjet-verleden niet erg verwerkt. Een van degenen die zich daarvoor inzetten is vader Georgij Kotsjetkov. De kluizenaar Sabbas de Geheiligde heeft zijn naam meegegeven aan het door hem gestichte klooster Mar Saba; wie was hij? Hierna volgt een verslag van een onderzoek naar dooperkenning in de Russisch-orthodoxe Kerk. ‘Global Orthodoxy’ was onderwerp van een digitale conferentie van het Instituut voor Oosters Christendom, waarvan verslag wordt gedaan. Een recensie gaat over het proefschrift dat een bepaalde vorm van het pelgrimeren naar Israël en Palestina tot onderwerp heeft. In de rubriek Byzantijnse Liturgie komt het antimension, een liturgisch voorwerp, ter sprake. Veel leesplezier met deze Pokrof, Leo van Leijsen, redactiesecretaris. De illustraties op de omslag: Voorzijde: Sint-Stefanus de Eerste Martelaar, Griekse icoon 18e eeuw. Achterzijde: Sint-Spyridon, School van de Grieks-Ionische eilanden, vroege 18e eeuw (Foto’s: Temple Gallery, Londen). 3 De goddelijke schoonheid – Dolf Bruinsma 6 De film “God bestaat, haar naam is Petrúnia” – Paul Baars 9 ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders’ – Katja Tolstaja 12 Sabbas de Geheiligde – Leo van Leijsen 15 De Doop als teken van eenheid – Nathan Noorland 19 ‘Global Orthodoxy’ aan het Instituut voor Oosters Christendom – Nick Pouls 21 Pelgrimeren met een missie (recensie) – Leo van Leijsen 23 Byzantijnse Liturgie XXXIV: Antimension, “in plaats van de altaartafel” – Johan Meijer Vader Georgij Kotsjetkov

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=