Jaargang 64 Nummer 5

POKROF 2017 • 5 3 Het licht van iconen – Peter van den Hoven 5 Athos kritisch op oecumene – Nick Pouls 9 Een Byzantijns epos – Dolf Bruinsma 12 Meditatie – Johan Meijer 15 Zonderschuld (recensie) – Huub Vogelaar 18 Kerkvaders I – Leo van Leijsen 22 Korte Berichten 23 Byzantijnse Liturgie XIX: Het huwelijk – Dolf Langerhuizen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Paul Brenninkmeijer, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Katja Tolstaja, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé, Mierlo. VAN DE REDACTIE De cover met een Grote Waterwijding in de sneeuw herinnert ons eraan dat we op weg zijn naar de Kerst- Epifaniecyclus. Pokrof opent met een beschouwing over het licht in Oost en West en hoe de leer over het ‘ongeschapen Licht’ van de Byzantijnse theoloog Gregorios Palamas, Athosmonnik en aartsbisschop van Thessaloniki, door- werkt in de iconenschilderkunst. Hedendaags Athos is ook de plek waar men kritisch kijkt naar de oecumene. We blijven hierna nog even in ‘Byzantijnse’ sferen met het epos van Digenes Akritis, held uit lang vervlogen tijden. In de meditatie horen we uit het Kerstverhaal over de Vlucht naar Egypte en de Kindermoord te Betlehem; ze resoneren in onze tijd, waar wereldwijd zoveel mensen vervolgd en verdreven worden. Het nieuwe boek van Mattias Rouw wordt besproken, vol- gens wie de woestijnvaders moderne mensen iets kun- nen leren over hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met zonde en schuld. Het laatste artikel gaat over Kerkvaders, deel I uit een serie van drie. De rubriek Byzantijnse Liturgie ten slotte behandelt de huwelijks- viering in de Oosters-orthodoxe en Grieks-katholieke kerken. Pokrof wenst u een goede Adventstijd toe en alvast een Gezegend Kerstfeest. Leo van Leijsen, redactiesecretaris Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord De illustraties op de omslag: Voor- en achterzijde: Grote Waterwijding op feest van Theofanie (Jezus’ Doop in de Jordaan, 6 janu- ari). Orthodoxen in Moldavië, Noordoost- Roemenië [Foto’s: A. Smits]. Twee rijkelijk versierde huwelijkskronen uit het negen- tiende-eeuwse Rusland. (Foto: Shakko/Wikimedia Commons)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=