Perspectief 2022-57

32 Prof. Dr. Eduardo Echeverria Perspectief In dit eschaton zal dan ook de discussie ten einde zijn, die zo menigmaal het menselijke peinzen bezighield m.n. over “natuur” en “bovennatuur” en over de “verheffing” der menselijke natuur. In deze discussies speelde altijd het probleem der creatuurlijkheid een rol en men trachtte meermalen, met bewuste vermijding van het pantheïsme, de “elevatio” aan te duiden en haar in haar volheid althans enigszins te benaderen. Furthermore, Berkouwer explains the crux of this discussion: Maar bij alle duidelijke gevaren bleef men nadenken over de zin en de draagwijdte van de verlossing [ten opzichte van de schepping] en vroeg men zich af of het koninkrijk Gods niet méér was dan een herstel van wat verloren ging. Lag niet juist daarin de diepste zin van het eschatologisch mysterie, dat het zou uitgrijpen en uitheffen boven het oorspronkelijke van de schepping van de mens? Het eigenaardige in deze bezinning ligt hierin, dat men de verlossing wil prijzen en haar dan omschrijft in toch weer aardse analogieën, die telkens weer doen denken aan vernieuwing en herstel. Het is alsof hier grenzen zichtbaar worden, die dreigen te worden overschreden en niet mogen worden overschreden. Die grenzen hangen ten nauwste samen met de heerlijkheid van het creatuurlijke naar Gods bedoeling. Een plus, dat men tastenderwijs aan de voleinding boven de schepping heeft willen toekennen, komt als vanzelf in aanraking met deze creatuurlijkheid. Wie haar niet als een achterhaald verleden beschouwt, zal altijd weer blijven tasten naar de realiteit van het eschaton en herinnerd worden aan het woord van Johannes, “dat het nog niet geopenbaard is, wat wij zijn zullen” [1 Jn 3:2]. Daar ligt toch wel de grens voor alle doordringing van het eschatologisch geheimenis. Als van dat geheimenis gesproken wordt, dan is het uit de aard der zaak duidelijk, dat een simpele identificering van “Endzeit” en “Urzeit” ons is ontzegd. Reeds het feit, dat het eschaton vervuld is van het geheimenis der geschiedenis – het Lam in de Apokalyps – zal ons voor elk simplisme en tegelijkertijd voor elke speculatie moeten en kunnen behoeden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=