Perspectief 2021-55

Foto cover: Efrem de Syriër - Wikipedia Perspectief Perspectief wordt uitgegeven door de Katholieke Vereniging voor Oecumene www.oecumene.nl Meld mij aan voor de Nieuwsbrief van Perspectief De mens is in dit perspectief wel van geboorte aan geschapen naar het beeld van God, maar gelijk aan God moet hij of zij eerst nog worden. […] Hij moet godgelijk worden. De mens is dus in zekere zin een icoon van God.” “De waardigheid van de mens is om persoon te zijn op de wijze waarop God persoon is. […] Christus is de belichaming van de menselijke waardigheid. […] Christus is geen individu. Zijn persoon is één en tegelijkertijd veel, want gevormd door allen met wie Hij in relatie is.” “Het theologische persoonsbegrip vormt voor haar (Elisabeth Behr-Sigel) en andere Orthodoxe vrouwen een creatieve bron om kritiek uit te oefenen op masculiene verbeeldingen van persoon-zijn en op vertogen van waardigheid waarin allerlei stereotypen rond ‘waardigheid van de vrouw’ deel van uitmaken.” “God zelf ‘eert’ de mens, d.w.z. verleent hem een waarde en waardigheid die gebaseerd zijn op vele verschillende gaven: op zijn lichaam en inwendige ziel, op het gezag dat hij over heel de Schepping uitoefent, op de goddelijke heerlijkheid waarmee hij bekleed is, op zijn verstand en op het denkvermogen waarmee de mens God kan erkennen.” Theosis toen en nu Waardigheid van de mens, being as communion* Liefde voor God, liefde voor de mens Dichter, denker en mysticus

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=