Perspectief 2020-49

4 Perspectief Oecumenische fijnproeverij Interview met dr. Ton van Eijk over ‚Gemeinsam am Tisch des Herrn‘ Drs. Geert van Dartel Ruim een jaar geleden publi- ceerde de gerenommeerde studiekring van Duitse katho- lieke en evangelische theologen de tekst ‘Ge- meinsam am Tisch des Herrn’ . 1 Er ging tien jaar van studie en dialoog aan vooraf. De theo- logen zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Deze tekst staat in een lange reeks van academische publicaties van deze studiekring sinds het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De tekst werd uitgegeven met het oog op de 3 e Oecumenische Kerkendag die hopelijk van 12-16 mei 2021 in Frankfurt am Main zal plaatsvinden. Helemaal zeker is dat nog niet. Dat hangt af van de ontwikkeling van de Coronapandemie. De hoop van deze theo- logische studiekring is dat katholieken en protestanten op deze Kerkendag samen Eucharistie en Avondmaal kunnen vieren ook al is de weg naar het herstel van de eenheid van de Kerk nog niet vol- tooid. De theologen hebben hun tekst, die uitmondt in het voorstel dat katholieken en protes- tanten in Duitsland wederzijds kunnen deelnemen Dr. Ton van Eijk is priester van het bisdom Rotterdam. Hij do- ceerde ecclesiologie en sacramenten aan de katho- lieke theologische faculteiten van Amsterdam en Utrecht en tevens aan de Priester en Dia- kenopleiding Bovendonk. Zijn onderwijs en publicaties liggen op de terreinen Kerk, sacra- menten (met name de eucharistie) en oecumene. Van 1989 tot 1999 was hij voorzit- ter van de St. Willibrord Vereniging, van 1999 tot 2007 was hij voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=