Perspectief 2020-47

2020-47 70 Oecumenische kroniek 2019 p. Thaddée Barnas 1. Het Eerste Franstalige Christen Forum Het eerste Franstalig Christen Forum bracht in Lyon van 28 tot 31 oktober 220 personen samen uit een twintigtal confessies en christelijke families 1 met als thema ‘Jezus riep bij zich wie hij wilde om hem te vergezellen en uitgezonden te worden’ (Mc 3, 13 -15). De bijeenkomst in Lyon vindt zijn inspiratie in het Christelijk We- reldforum (CWF) , een netwerk van Kerken en christelijke organisaties uit heel de wereld waarin alle grote strekkingen bin- nen het christendom aanwezig zijn. Het CWF wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle christenen op weg naar eenheid, in wederzijds respect en begrip, om samen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Het CWF ontstond op initiatief van Konrad Raiser tijdens de 8ste Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken (WRK) in Harare (Zim- babwe) in 1998. Het wil een platform zijn voor grondige ontmoetingen tussen de leden van de grote Kerken en traditionele confessies enerzijds en de evangelische christenen en pinksterbewegingen anderzijds. De WRK reageerde positief op dit initiatief maar heeft het niet willen integreren binnen haar eigen organigram. Een autonoom comité werd opge- richt om een aantal regionale consultaties te organiseren: voor Azië (Hong Kong in 2004), voor Afrika (Lusaka in Zambia in 2005, voor Europa (Warburg in Duitsland) in 2006 en voor Latijns-Amerika (Santiago in Chili) in 2007 en vervolgens een aantal wereldbijeenkomsten, o.m. in Limuru (Kenia) in 2007, in Manado (Indonesië) in 2011 en in Bogota (Colombië) in 2018. Geïnspireerd door CWF heeft de samenkomst in Lyon vooral aandacht gehad voor het werken in kleine gespreksgroepen waar de nadruk lag op een uitwisseling rond het per- soonlijke en gemeenschappelijke geloofstraject. In de slotboodschap van deze

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=